Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên Chương trình Học bổng Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET.  Đây là chương trình học bổng được tài trợ bởi Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Áo. Năm 2017, chương trình sẽ tiếp tục cấp một số suất học bổng tiến sỹ (36 tháng và sandwich 9 tháng với mức 1.050 Euro/tháng) và nghiên cứu sau tiến sỹ (3- 9 tháng với mức 1.150 Euro/tháng) trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế.

Yêu cầu đối với ứng viên:

-         Có kế hoạch nghiên cứu rõ ràng

-         Có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Đức thành thạo (có chứng chỉ)

-         Có thư chấp nhận của một trường ĐH của Áo

-         Độ tuổi: Không quá 35 đối với NCS; không quá 45 đối với nghiên cứu sau tiến sỹ

Hồ sơ:

-         Được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức

-         Nộp hồ sơ online qua website: www.scholarships.at.

-         Hạn nộp hồ sơ online: 31.03.2017

-         Gửi 01 bộ hồ sơ file PDF cho Phòng Đối ngoại theo email: linh_dn83@yahoo.com; ntlinh_dn@utc.edu.vn trước ngày 29.03.2017.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập http://www.asea-uninet.org/87.ernst-mach-grant-emg/ hoặc cần tìm giáo sư hướng dẫn, liên hệ với Phòng Đối ngoại để được hỗ trợ.

Phòng Đối Ngoại