Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên Chương trình Học bổng Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET 2018.  Đây là chương trình học bổng được tài trợ bởi Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Áo. Năm 2018, chương trình sẽ tiếp tục cấp một số suất học bổng tiến sỹ (36 tháng và sandwich 9 tháng; 1.050 Euro/tháng) và nghiên cứu sau tiến sỹ (3- 9 tháng, 1.150 Euro/tháng) trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, Y dược.

Yêu cầu đối với ứng viên:

-         Có kế hoạch nghiên cứu rõ ràng

-         Có khả năng sử dụng tiếng Anh (hoặc tiếng Đức) thành thạo

-         Có thư chấp nhận của một trường đại học của Áo

-         Độ tuổi: Không quá 35 đối với nghiên cứu sinh tiến sỹ; không quá 45 đối với nghiên cứu sau tiến sỹ

Nộp hồ sơ:

-         Nộp hồ sơ online qua website: www.scholarships.at.

-         Hạn nộp hồ sơ online: 31.03.2018

-         Gửi 01 bộ hồ sơ file PDF cho Phòng Đối ngoại theo email: linh_dn83@yahoo.comntlinh_dn@utc.edu.vn trước ngày 31.03.2018

-         Thời gian và địa điểm phỏng vấn dự kiến: tháng 4/2018 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thông tin có trong file đính kèm thông báo này.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập http://www.asea-uninet.org/87.ernst-mach-grant-emg/ hoặc liên hệ với Phòng Đối ngoại, Ms. Linh ĐT: 0904259688/ 04 37664078.

Phòng Đối Ngoại