Công văn số 389/ĐHGTVT-ĐN, ngày 23 tháng 8 năm 2016.

Kính gửi:  CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TRONG VÀ NGOÀI TRƯỜNG

 

Trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Trường Đại học Giao thông Vận tải (GTVT) và Trường Đại học Kyoto-Nhật Bản, liên tục trong 10 năm qua hai trường đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học và khoá đào tạo quốc tế tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ thuộc các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành giao thông. Theo kế hoạch năm 2016, hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức hai khoá đào tạo quốc tế với chủ đề sau:

- Khoá đào tạo quốc tế thứ nhất về Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ đề cập đến vấn đề quản lý kết cấu hạ tầng nhằm tối ưu hoá việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa trong quá trình quản lý khai thác. Năm nay nội dung của khoá đào tạo sẽ tập trung nhiều vào lĩnh vực quản lý cầu (có chương trình chi tiết kèm theo).

- Khoá đào tạo quốc tế thứ hai về Quy hoach và quản lý đô thị nhằm cung cấp kiến thức sâu rộng liên quan đến quy hoạch đô thị, đặc biệt tập trung vào các nội dung quy hoạch giao thông và quản lý đô thị, bao gồm cả các dự án giao thông (có chương trình chi tiết kèm theo).

- Thời gian của mỗi khoá đào tạo: 03 (ba) ngày, 19- 21/9/2016 (Thứ Hai đến Thứ Tư).

- Địa điểm: Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 phố Cầu Giấy, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

- Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh (có hỗ trợ phiên dịch tóm tắt sau mỗi bài giảng).

Dự kiến mỗi khoá học khoảng 30-40 học viên, trong quá trình giảng dạy các học viên được làm các bài tập đánh giá và kết thúc khoá học được cấp chứng chỉ.

Tham gia giảng dạy cho các khoá đào tạo gồm các giáo sư, chuyên gia nước ngoài và trong nước, đến từ Bộ quản lý đất đai, hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản (MLIT), Trường ĐH Kyoto, ĐH Osaka, Tập đoàn Pasco, Cty tư vấn quốc tế Nhật Bản về GTVT, Viện nghiên cứu Nikken Seikkei, Cty Nippo, JICA Nhật Bản, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Chi phí: Hai trường chủ động phối hợp chi trả các hoạt động liên quan đến tổ chức khóa đào tạo như: tiền vé máy bay cho giảng viên; chi phí khách sạn; đi lại cho giảng viên; địa điểm tổ chức; tài liệu giảng dạy. Để có thêm kinh phí chi cho các hoạt động liên quan khác, Ban tổ chức khoá đào tạo thu của mỗi học viên là 2.500.000đ/khóa (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Trường Đại học GTVT trân trọng thông báo và kính mời Quý đơn vị cử cán bộ tham gia hai khoá đào tạo nói trên.

Thông tin chi tiết về các khoá đào tạo được gửi kèm theo công văn này hoặc có trên trang Website: http://www.utc.edu.vn; Đăng ký tham gia khoá đào tạo (theo mẫu đính kèm) đề nghị liên hệ với Phòng Đối Ngoại, Trường Đại học GTVT, ĐT: 04.37664078, gặp Chị Linh 0904259688, Email: linh_dn83@yahoo.com hoặc ntlinh_dn@utc.edu.vn.

Trường chúng tôi xin trân trọng cám ơn sự hợp tác.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như­ trên

- L­ưu HCTH, ĐN.

(đã ký và đóng dấu)

 

 

PGS. TS. Trần Đắc Sử