Hội thảo "Chất lượng mặt đường bê tông nhựa nóng - Kinh nghiệm quản lý và công nghệ của Nhật Bản" được tổ chức vào ngày 23/9/2015, bắt đầu lúc 13 giờ 00 tại phòng 401-A1, Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Hội thảo được phối hợp tổ chức bởi Trường Đại học Giao thông Vận tải và Trường Đại học Kyoto-Nhật Bản. Các tham luận của các giáo sư Nhật Bản và Việt Nam chủ yếu tập trung vào vấn đề thời sự nhất ở công nghệ mặt đường giao thông ở Việt Nam hiện nay, đó là "Vết hằn lún bánh xe trên mặt đường bê tông atphan".

Ban tổ chức hội thảo trân trọng mời các giảng viên trong trường, cán bộ đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp và các trường đại học tham dự hội thảo.

Mọi thông tin chi tiết và đăng ký tham dự xin liên hệ với Phòng Đối Ngoại, Trường Đại học GTVT, Phòng 302, Nhà A1, ĐT: 04-3766 4078; Ms. Linh 090425 9688; Email: linh_dn83@yahoo.com.

Phòng Đối Ngoại.