Trường Đại học Giao thông Vận tải là một trường đại học lớn, có uy tín trong đào tạo và NCKH trong lĩnh vực giao thông vận tải. Song song với việc đào tạo, hàng năm Nhà trường tổ chức nhiều hội thảo khoa học mang tính thời sự, thu hút nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia. Theo kế hoạch năm 2014 Nhà trường phối hợp với Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng – Hợp tác và tích hợp” nhằm trao đổi, phân tích thực trạng những vấn đề trong quản trị Logistics ở Việt Nam, xu hướng trên thế giới và qua đó đưa ra các giải pháp định hướng trong nghiên cứu và đào tạo ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng, áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hội thảo dự kiến được tổ chức vào thời gian và địa điểm sau đây:

Thời gian, địa điểm: 02 ngày, từ ngày 6-7/10/2014 (Thứ Hai và Thứ Ba)

  1. Ngày 06/10/2014: Trình bày các báo cáo tham luận và áp phích (Poster) tại Hội thảo, tại phòng 401 nhà A1, Trường Đai học Giao thông vận tải, số 3, phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
  2. Ngày 07/10/2014: Tham quan thực tế và làm việc với các doanh nghiệp tại cảng Hải Phòng (theo danh sách đăng ký)

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (có phiên dịch)

Thành phần tham dự:

Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật đến từ các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương cùng với nhiều chuyên gia nước ngoài, trong đó có:

Giáo sư Tiến sĩ Hans-Christian Pfohl – Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển logistics châu Âu (ELA) – Trưởng nhóm nghiên cứu về mạng lưới và chuỗi cung ứng, Trường Đại học kỹ thuật tổng hợp Darmstadt (TUD), CLLB Đức

Giáo sư Tiến sĩ Hanno Friedrich – Trưởng Bộ môn Vận tải thương mại, Trường Đại học kỹ thuật tổng hợp Darmstadt (TUD), CHLB Đức.

 

Nội dung: Hội thảo được tổ chức với các nội dung chính sau đây:

a) Vai trò của logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

b) Thực trạng hoạt động logistics và quản trị chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh: những thành công, những bài học kinh nghiệm về khó khăn và hạn chế trong quá trình tích hợp các hoạt động của chuỗi và thay đổi quá trình

c) Sự thay đổi trong cơ sở hạ tầng, mạng lưới quy hoạch giao thông vận tải và ảnh hưởng đến hiệu quả logistics và chuỗi ở cung ứng

d) Thực trạng cung ứng nguồn nhân lực cho hoạt động logistics và quản trị chuỗi cung ứng, cũng như phương án liên kết giữa doanh nghiệp và các trường đại học trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành logistics

e) Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động logistics và quản trị chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp, và đề xuất các giải pháp tích hợp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi

f) Các nội dung khác liên quan đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động logistics và chuỗi cung ứng

Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân trong trường và trong ngành giao thông vận tải quan tâm tham dự hội thảo.

Ban tổ chức