Lễ trao học bổng Đăng kiểm Việt Nam năm 2015 rất vinh dự được đón tiếp Cục trưởng Cuc Đăng kiểm Việt Nam ông Trần Kỳ Hình tham dự, cùng đi có Tiến sĩ Đặng Việt Hà-Phó Cục trưởng và ông Đào Ngọc Xuất-Giám đốc Trung tâm đào tạo.

Năm 2015 là năm thứ 13 Cục Đăng kiểm Việt Nam trao học bổng cho sinh viên ngành cơ khí của trường. Năm nay có 10 sinh viên được nhận học bổng, mỗi suất ba triệu đồng. Việc duy trì học bổng Đăng kiểm Việt Nam cho sinh viên của Trường Đại học Giao thông Vận tải thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Cục đến sự nghiệp giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho ngành giao thông nói chung và cho ngành đăng kiểm nói riêng, thể hiện sự gắn kết hợp tác giữa Nhà trường và Cục trong những năm qua.

Trước sự gia tăng mạnh mẽ phương tiện giao thông, cần thiết phải nâng cao năng lực cán bộ cũng như chất lượng đăng kiểm phương tiện giao thông là nhu cầu bức thiết hiện nay nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn, đòi hỏi đạo đức nghề nghiệp cũng như trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác này, điều đó càng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhà trường và Cục Đăng kiểm trong việc phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về công tác này – như Lãnh đạo hai bên đã khẳng định.

VTS.

Một số hình ảnh buổi Lễ

Hiệu trưởng PGS. TS. Trần Đắc Sử tiếp kiến đoàn đại biểu Lãnh đạo Cục Đăng kiểm VN

 

Lãnh đạo hai bên trao học bổng và chụp ảnh lưu niệm với sinh viên

 

Đồng chí Cục trưởng Trần Kỳ Hình phát biểu ý kiến tại buổi lễ

 

Đại diện sinh viên tặng hoa cám ơn Cục trưởng