Tham dự buổi seminar có khoảng 300 sinh viên tham dự với một tinh thần và thái độ học tập rất nghiêm túc. Nhiều em đem theo giấy bút và ghi chép đầy đủ thông tin. Trong suốt thời gian hơn hai giờ nghe trình bày và trao đổi, hội trường không một tiếng ồn ào mất trật tự, thể hiện nhu cầu cần thiết của sinh viên về lĩnh vực này.

Nhận thấy đây là hoạt động thiết thực cho sinh viên, được phép của Lãnh đạo trường, Phòng Đối Ngoại đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của trường và Phòng Công tác chính trị và sinh viên tổ chức buổi seminar và mời đại diện Công ty Sekisho Nhật Bản tại Việt Nam là diễn giả, thuyết trình với sinh viên. Bài thuyết trình của các diễn giả Nhật Bản đã thu hút sinh viên không chỉ ở tính nguyên tắc, tính khái quát đối với cách viết CV, đối sách phỏng vấn mà còn chỉ cho sinh viên thấy những chi tiết dù là nhỏ nhất trong giao tiếp ứng xử mà sinh viên nên tránh, cho các em thấy những đặc điểm của văn hóa giao tiếp ứng xử và văn hóa công sở Nhật Bản, thấy được tính nguyên tắc, tính kế hoạch cao trong công sở của người Nhật. Chính những nguyên tắc, kế hoạch trong công việc là chìa khóa của thành công trong học tập, trong sự nghiệp và trong cuộc sống.

Buổi seminar như một bài học bổ ích cho mọi người, mọi lứa tuổi, càng quan trọng đối với sinh viên, giúp các em có thêm kỹ năng, kiến thức cuộc sống mà nội dung chương trình đào tạo không đề cập đến. Hy vọng rằng trong thế giới hội nhật ngày càng sâu rộng hiện nay, các em luôn ý thức được cần phải học ở mọi nơi, mọi lúc để trang bị thêm cho mình những điều cần thiết cho cuộc sống sau này.

Phòng Đối Ngoại

Một số hình ảnh:

 

Diễn giả đến từ Công ty Sekisho Ngài Yuichi Uemura thuyết trình

 

Ngài Kiyotoshi Araki thuyết trình và chị Vũ Thị Huyền trợ giúp phiên dịch

 

Sinh viên nghe thuyết trình

 

Trưởng phòng Đối Ngoại Ông Vũ Tiến Sỹ cảm ơn các diễn giả