Lễ trao học bổng được vinh dự chào đón các ông Phạm Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh-Trưởng Ban điều hành Quỹ khuyến học, Ông Nguyễn Minh Hải, UV thư ký Ban điều hành Quỹ khuyến học cùng với PGS. TS. Nguyễn Duy Việt, Phó hiệu trưởng Trường Đại học GTVT cùng với đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của trường tham dự. Có 20 sinh viên vinh dự được nhận học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng, trong đó có 15 sinh viên các khóa đạt thành tích học tập giỏi năm học 2010-2011 và 5 sinh viên K52 mới vào trường đạt điểm thi tuyển sinh cao nhất.

Ảnh: Sinh viên nhận học bổng

 Danh sách sinh viên nhận học bổng

TT

Họ tên

Lớp

Thành tích học tập

1

Phạm Văn Khôi

Xây dựng CTGT tiên tiến, K49

xuất sắc

2

Nguyễn Thị Thắm

Kỹ thuật an toàn GT, K49

xuất sắc

3

Lê Thị Thêu

Kinh tế BCVT, K49

xuất sắc

4

Vũ Đình Chung

Điện tử tin học công nghiệp, K49

xuất sắc

5

Đặng Xuân Thảo

Điện tử tin học công nghiệp, K49

xuất sắc

6

Nguyễn Thị Phương

QH&QLGTĐT, K49

giỏi

7

Nguyễn Thị Chang

XD cơ sở hạ tầng, K48

giỏi

8

Vũ Thị Ngọc

Vận tải kinh tế sắt, K49

giỏi

9

Lê Hải Quân

Dự án và QLDA, K48

giỏi

10

Vũ Đình Hiển

Cầu-Đường bộ A, K48

giỏi

11

Lê Văn Chính

Cầu-Đường bộ A, K51

giỏi

12

Nguyễn Việt Hưng

Khoa học MT, K51

giỏi

13

Nguyễn Thị Thu Trang

Mạng máy tính, K49

giỏi

14

Nguyễn Đức Trứ

Cơ khí ôtô A, K48

giỏi

15

Bùi Văn Tại

Cơ điện tử, K48

giỏi

16

Phạm Sỹ Quân

Cầu-Đường Pháp, K52

đạt 26.5 điểm

17

Nguyễn Thế Hoan

Cầu-Đường bộ B, K52

đạt 25.5 điểm

18

Phạm Duy Hưng

Cầu-Đường bộ A, K52

đạt 25.5 điểm

19

Hoàng Mạnh Cầm

Cầu-Đường Pháp, K52

đạt 25.0 điểm

20

Vũ Văn Tỉnh

Cầu-Đường Pháp, K52

đạt 25.0 điểm

        Chúc mừng các sinh viên nhận  học bổng, mong rằng các em tiếp tục duy trì thành tích học tập tốt và ngày càng có nhiều học sinh được nhận học bổng Quỹ khuyến học.

 

Phòng Đối ngoại