Danh sách Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học truyền thống sinh viên GTVT Việt Nam

 

TT

Họ Tên

Chức vụ/Cơ quan công tác

Nhiệm vụ trong Hội đồng

1

Ông Nguyễn Hồng Trường

Thứ trưởng,

Bộ Giao thông vận tải

Chủ tịch

2

Ông Phạm Hồng Sơn

Tổng Giám đốc,

Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh, Bộ GTVT

Phó Chủ tịch thường trực

3

Ông Lê Mạnh Hùng

Thứ trưởng,

Bộ Giao thông vận tải

Phó Chủ tịch

4

Ông Lê Văn Học

Phó chủ nhiệm,

UB Giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng,

Quốc hội nước CHXHCN VN

Phó Chủ tịch

5

Ông Trần Quang Quý

Thứ trưởng,

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch

6

Ông Trần Đắc Sử

Hiệu trưởng,

Trường Đại học GTVT

Phó Chủ tịch

7

Ông Phạm Dũng

Chủ tịch Hội đồng thành viên,

CIENCO-I, Bộ GTVT

UV

8

Ông Doãn Minh Tâm

Viện trưởng,

Viện KHCN GTVT, Bộ GTVT

UV

9

Ông Phạm Hữu Sơn

Tổng Giám đốc,

TEDI

UV

10

Ông Vũ Văn Liêm

Chủ tịch Hội đồng thành viên,

CIENCO-8, Bộ GTVT

UV

11

Ông Nguyễn Văn Huyện

Chủ tịch Hội đồng thành viên,

CIENCO-4, Bộ GTVT

UV

12

Ông Thân Đức Nam

Chủ tịch Hội đồng thành viên,

CIENCO-5, Bộ GTVT

UV

13

Ông Phan Quốc Hiếu

Tổng Giám đốc,

Tổng Công ty XD Thăng Long

UV

14

Ông Vũ Hải Thanh

Tổng Giám đốc,

CIENCO-8, Bộ GTVT

UV

15

Ông Lê Ngọc Hoa

Tổng Giám đốc,

CIENCO-4, Bộ GTVT

UV

16

Ông Nguyễn Duy Việt

Phó Hiệu trưởng,

Trường Đại học Giao thông Vận tải

UV

17

Ông Thái Hà Phi

Trưởng Phòng Đối ngoại,

Trường Đại học GTVT

UV thư ký

 

Danh sách Ban Điều hành Quỹ khuyến học truyền thống sinh viên GTVT Việt Nam

 

TT

Họ Tên

Chức vụ/Cơ quan công tác

Nhiệm vụ trong Ban ĐH

1

Ông Phạm Hồng Sơn

Tổng Giám đốc,

Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh, Bộ GTVT

Trưởng ban

2

Ông Nguyễn Duy Việt

Phó Hiệu trưởng,

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Phó ban

3

Ông Phạm Dũng

Chủ tịch Hội đồng thành viên,

CIENCO-I, Bộ GTVT

UV

4

Ông Doãn Minh Tâm

Viện trưởng,

Viện KHCN GTVT, Bộ GTVT

UV

5

Ông Phạm Hữu Sơn

Tổng Giám đốc,

TEDI

UV

6

Ông Vũ Hải Thanh

Tổng Giám đốc,

CIENCO-8, Bộ GTVT

UV

7

Ông Lê Ngọc Hoa

Tổng Giám đốc,

CIENCO-4, Bộ GTVT

UV

8

Ông Phan Quốc Hiếu

Tổng Giám đốc,

Tổng Công ty XD Thăng Long

UV

9

Ông Lê Hoài Đức

Trưởng Phòng CTCT&SV,

Trường Đại học GTVT

UV

10

Ông Nguyễn Minh Hải

Ban QLDA Đường HCM, Bộ GTVT

UV thư ký

11

Ông Vũ Tiến Sỹ

Phó trưởng Phòng Đối ngoại, Trường ĐH GTVT

UV thư ký

Kiêm Thủ quỹ