DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG

CỦA QUỸ KHUYẾN HỌC TRUYỀN THỐNG

SINH VIÊN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM

NĂM 2016

Danh sách sinh viên nhận học bổng của Quỹ khuyến học truyền thống Sinh viên Giao thông vận tải Việt Nam năm 2016

Tổng số tiền trao học bổng: 93.000.000 đồng.

 

1.      Sinh viên hệ chính quy có kết quả tốt nghiệp đạt loại Giỏi trở lên năm 2016, mỗi suất học bổng 2 triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số 1350/QĐ-ĐHGTVT ngày 21/06/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

 

TT

Họ tên

Lớp/Khóa

Điểm rèn luyện

Điểm TBCHT

1

Dương Văn Minh

TĐH thiết kế cơ khí – K53

Tốt

3.49

2

Nguyễn Văn Giáp

Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp – K53

Xuất sắc

3.61

3

Ngô Thị Bằng

KTXD CTGT B – K53

Xuất sắc

3.79

4

Nguyễn Thị Ngọc

KTXD CTGT B – K53

Xuất sắc

3.78

5

Hoàng Thị Thuý Hằng

KTMTGT – K53

Xuất sắc

3.56

6

Nguyễn Thế Linh

Công nghệ phần mềm – K53

Tốt

3.44

 

2.      Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt trong năm học 2015-2016 được nhận học bổng, mỗi suất 3 triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số 1954/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

 

TT

Họ tên

Lớp/Khóa

Điểm rèn luyện

Điểm TBCHT

1

Lê Văn Việt

Cơ điện tử - K54

Tốt

3.37

2

Nguyễn Văn Thành

Cơ điện tử - K55

Tốt

3.41

3

Phạm Văn Đoàn

Xây dựng dân dụng và Công nghiệp – K53

Xuất sắc

3.94

4

Nguyễn Xuân Đức

Công trình giao thông công chính – K53

Xuất sắc

3.79

5

Nguyễn Văn Đạo

Cầu đường bộ 1 – K54

Xuất sắc

3.53

6

Trần Văn Đoán

Cầu đường bộ 1 – K56

Xuất sắc

3.96

7

Vũ Thị Hồng Thương

Quản lý XD CTGT tiếng anh – K53

Xuất sắc

3.59

8

Hồ Sỹ Thức

Công nghệ thông tin 4 –K55

Tốt

3.39

9

Nguyễn Thị Nguyệt

Kỹ thuật môi trường – K54

Xuất sắc

3.69

10

Dương Thị Xuân

Kỹ thuật viễn thông A – K54

Tốt

2.92

11

Nguyễn Trọng Quý Anh

Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp – K56

Tốt

2.98

12

Đinh Thị Như Quỳnh

Kinh tế xây dựng CTGT 1 – K54

Tốt

3.67

13

Hoàng Hữu Tiến

Kinh tế xây dựng CTGT 2 – K55

Tốt

3.17

 

3.      Sinh viên có thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016 nhận thưởng từ Quỹ khuyến học, mỗi suất 3 triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số 1954/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/9/2016của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

 

TT

Họ tên

Ngành

Điểm thi đại học

Ghi chú

1

Phan Hoàng Nam

Kỹ thuật xây dựng CTGT

26.70

Khối A

2

Lê Mạnh Khang

Kỹ thuật xây dựng CTGT

26.01

Khối A

3

Bùi Đức Dũng

Kỹ thuật xây dựng CTGT

25.89

Khối A

4

Lê Vũ Minh Hoàng

Kỹ thuật xây dựng CTGT

24.69

Khối A1

5

Lương Anh Ngọc

Kỹ thuật cơ khí

23.91

Khối A1

 

4. Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt trong năm học 2015-2016 tại trường Đại học GTVT phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh được nhận học bổng, mỗi suất 3 triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số 2221/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

 

TT

Họ tên

Lớp/khoá

Điểm rèn luyện

Điểm TBCHT (thang điểm 10)

1

Vũ Hoàng Nguyên

Công trình giao thông công chính K53

Xuất sắc

9.06

2

Ngô Thị Huệ

Kế toán tổng hợp K54

Xuất sắc

9.05

3

Đặng Thị Kim Ngân

Quản trị kinh doanh giao thông vận tải K54

Tốt

9.0

4

Lâm Quang Thái

Tự động hoá và điều khiển K54

Tốt

8.98

5

Vũ Thị Bích Phương

Quản trị kinh doanh GTVT K56

Xuất sắc

8.98

 

5. Sinh viên có thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016 nhận thưởng từ Quỹ khuyến học, mỗi suất 3 triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số 2221/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

 

TT

Họ tên

Ngành

Ghi chú

1

Đinh Duy Tùng

Kỹ thuật XD CTGT

Khối A

2

Vũ Thị Lưu Ly

Kinh tế xây dựng

Khối A1

 

 

 

6. Sinh viên hệ chính quy Cơ Sở II có thành tích học tập và rèn luyện tốt trong toàn khoá học, mối suất 2 triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

TT

Họ tên

Lớp/khoá

Điểm rèn luyện

Điểm TBCHT

1

Lê Thị Thanh Hằng

KTXD 1 – K53

Xuất sắc

3.73

2

Nguyễn Hoài Sơn

CĐT – K53

Tốt

3.22

3

Ngô Văn Duy

KTVT – K53

Xuất sắc

3.53

Ban điều hành Quỹ khuyến học