DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG

CỦA QUỸ KHUYẾN HỌC TRUYỀN THỐNG

SINH VIÊN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM

NĂM 2015

Danh sách sinh viên nhận học bổng của Quỹ khuyến học truyền thống Sinh viên Giao thông vận tải Việt Nam năm 2015

Tổng số tiền trao học bổng: 93.000.000 đồng.

 

1.      Sinh viên hệ chính quy có thành tích học tập và rèn luyện tốt trong toàn khoá học, mỗi suất học bổng 2 triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-ĐHGTVT ngày 11/06/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

 

TT

Họ tên

Lớp/Khóa

Điểm rèn luyện

Điểm TBCHT

1

Chu Thị Yến

Kỹ thuật viễn thông K52

Xuất sắc

3.64

2

Nguyễn Văn Tiến

Động cơ đốt trong K52

Tốt

3.37

3

Ngô Thị Trang

KT môi trường GT K52

Xuất sắc

3.62

4

Trần Thị Thơm

QH & QL GTĐT K52

Tốt

3.36

5

Mai Thị Vân Dung

Kinh tế XD CTGT A K52

Tốt

3.5

6

Nguyễn Anh Vũ

Công nghệ phần mềm K52

Xuất sắc

3.33

 

2.      Sinh viên hệ chính quy các khoá 52, 53, 54, 55 có thành tích học tập và rèn luyện tốt trong năm học 2014-2015 được nhận học bổng, mỗi suất 3 triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số 1835/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

 

TT

Họ tên

Lớp/Khóa

Điểm rèn luyện

Điểm TBCHT (thang điểm 10)

1

Nguyễn Thị Nhung

VTKT ĐBTP K54

Tốt

8.39

2

Nguyễn Diệu Linh

KTTH 2 K55

Tốt

8.40

3

Bùi Thị Mai Lan

KTMT K54

Xuất sắc

8.64

4

Nguyễn Thị Thu Trang

Vật liệu và CN K52

Xuất sắc

8.80

5

Phạm Trọng Đạt

TĐH&ĐK K53

Xuất sắc

8.37

6

Hà Văn Trình

KTTT&TT K53

Tốt

7.91

7

Đỗ Thị Toan

TĐHTKCK K53

Xuất sắc

7.92

8

Nguyễn Văn Trọng

Cơ điện tử K55

Xuất sắc

8.73

9

Nguyễn Thanh Bình

CĐ bộ B K52

Xuất sắc

8.84

10

Đào Văn Đạt

Đường bộ K54

Tốt

8.36

11

Nguyễn Văn Cương

Đường bộ K55

Tốt

8.99

12

Hoàng Tài

CTTT 1 K54

Xuất sắc

8.28

13

Đoàn Thị Tố Tâm

KTTH TA K53

Xuất sắc

8.69

 

 

3.      Sinh viên có thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015 nhận thưởng từ Quỹ khuyến học, mỗi suất 3 triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số 1835/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/9/2015của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

 

TT

Họ tên

Điểm thi đại học

Ghi chú

1

Nguyễn Nữ Hà Mi

26.75

Khối A

2

Nguyễn Duy Khánh

26.25

Khối A

3

Ngô Tuấn Thành

26

Khối A

4

Nguyễn Bảo Lâm

25

Khối A1

5

Kiều Minh Quang

24.25

Khối A1

 

4. Sinh viên hệ chính quy Cơ sở II các khoá 52, 53, 54, 55 có thành tích học tập và rèn luyện tốt trong năm học 2014-2015 được nhận học bổng, mỗi suất 3 triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số 1886/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

 

TT

Họ tên

Lớp/khoá

Điểm rèn luyện

Điểm TBCHT (thang điểm 10)

1

Vũ Thị Thu

CTGTTP K53

Xuất sắc

8.12

2

Nguyễn Bình Tân

QTKD K53

Xuất sắc

8.59

3

Lê Thị Thanh Hằng

KTXD1 K53

Xuất sắc

8.65

4

Nguyễn Thị Lý

QTKD K54

Xuất sắc

8.49

5

Lê Chí Hải

KTXD2 K55

Xuất sắc

8.25

 

5. Sinh viên Cơ sở II có thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015 nhận thưởng từ Quỹ khuyến học, mỗi suất 3 triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số 1886/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

TT

Họ tên

Điểm thi đại học

Ghi chú

1

Đỗ Quốc Duy

23.75

Khối A

2

Phan Trần Khánh Linh

22

Khối A1

 

6. Sinh viên hệ chính quy Cơ Sở II có thành tích học tập và rèn luyện tốt trong toàn khoá học, mỗi suất 2 triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/7/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

 

TT

Họ tên

Lớp/khoá

Điểm rèn luyện

Điểm TBCHT

1

Nguyễn Thị Hằng

Kế toán tổng hợp K52

Xuất sắc

3.82

2

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Quản trị kinh doanh K52

Tốt

3.58

3

Hoàng Thị Vân

Kế toán tổng hợp K52

Tốt

3.69

Ban điều hành Quỹ khuyến học