DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG

CỦA QUỸ KHUYẾN HỌC TRUYỀN THỐNG

SINH VIÊN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM

NĂM 2014

Danh sách sinh viên nhận học bổng của Quỹ khuyến học truyền thống Sinh viên Giao thông vận tải Việt Nam

Năm 2014

Tổng số tiền trao học bổng: 86.000.000 đồng

 

1.      Sinh viên Khóa 51 có kết quả học tập và rèn luyện tốt trong toàn khóa học được nhận học bổng, mỗi suất học bổng 2 triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số 1304/QĐ-ĐHGTVT ngày 11/06/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

 

TT

Họ tên

Lớp/Khóa

Điểm rèn luyện

Điểm TBCHT

1

Vũ Thị Vân Anh

Kinh tế xây dựng CTGTA, K51

Xuất sắc

3.80

2

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Kế toán tổng hợp, K51

Xuất sắc

3.83

3

Lê Ngọc Thắng

Tự động hóa và điều khiển, K51

Tốt

3.56

4

Phạm Thùy Chi

Ký thuật môi trường, K51

Tốt

3.72

5

Nguyễn Việt Hưng

Khoa học môi trường, K51

Xuất sắc

3.67

6

Trần Thu Trang

Quy hoạch và QLGTVT, K51

Tốt

3.49

7

Nguyễn Văn Hào

Công nghệ chế tạo cơ khí, K51

Xuất sắc

3.51

 

 

2.      Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt trong năm học 2014-2015 được nhận học bổng, mỗi suất 3 triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số 1957/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

 

TT

Họ tên

Lớp/Khóa

Điểm rèn luyện

Điểm TBCHT

1

Lê Năng Long

Kỹ thuật XD CTGT, K53

Xuất sắc

8.63

2

Nguyễn Văn Tiến

Đường bộ, K53

Tốt

7.79

3

Đỗ Văn Đạt

Cầu-Đường bộ, K52

Xuất sắc

8.48

4

Trần Đăng Hải

Công trình GTTP, K51

Xuất sắc

8.89

5

Phan Thị Thùy Dương

Kinh tế XD CTGT A, K52

Tốt

7.60

6

Kiều Thị Huyền

Quản trị KD BCVT, K53

Xuất sắc

7.77

7

Hoàng Cẩm Lệ

QH&QL GTVT đô thị, K52

Tốt

7.62

8

Bùi Thị Mai Lan

Kỹ thuật môi trường, K54

Tốt

9.39

9

Lại Quỳnh Trang

Kỹ thuật viễn thông, K52

Xuất sắc

8.99

10

Đinh Xuân Mẫn

Kỹ thuật TT&TT, K52

Xuất sắc

8.33

11

Khuất Đình Vinh

Vật liệu và CN XDCTGT, K52

Xuất sắc

7.50

12

Lê Duy Huy

Công nghệ thông tin 2, K54

Tốt

7.51

13

Đặng Ngọc Duyên

Máy xây dựng-Xếp dỡ, K52

Xuất sắc

8.45

14

Nguyễn Hữu Khánh

Cơ điện tử 1, K52

Xuất sắc

8.34

15

Phạm Thị Mỹ Nhạ

Kế toán tổng hợp, K52-CS2

Tốt

8.38

16

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Quản trị kinh doanh, K52-CS2

Tốt

8.32

17

Trần Thị Ngọc Thảo

Kinh tế xây dựng 1, K53-CS2

Xuất sắc

8.79

18

Ngô Tấn Đạt

Công trình GTTP, K52-CS2

Tốt

7.84

19

Bùi Dương Nhật

Kinh tế xây dựng 2, K52-CS2

Xuất sắc

7.76

 

3.      Sinh viên có thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 nhận thưởng từ Quỹ khuyến học, mỗi suất 3 triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số 1957/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT)

 

TT

Họ tên

Mã sinh viên

Ngày sinh

Điểm thi đại học

Ghi chú

1

Kiều Văn Bắc

1400586

25/05/1996

26.75

 

2

Trần Văn Khoa

1404293

07/12/1996

26.00

 

3

Lê Thị Hằng

1420328

06/07/1996

26.00

 

4

Vũ Minh Vĩ

1409372

17/12/1996

25.50

 

5

Lâm Chí Đạt

10194

09/06/1996

22.25

Cơ sở 2

Ban Điều hành Quỹ khuyến học