Từ ngày 23/10/2013 đến ngày 06/11/2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải- PGS.TS Trần Đắc Sử đã dẫn đầu đoàn công tác của trường đến thăm và làm việc các Trường đại học và Viện nghiên cứu ở CH Pháp, CHLB Đức và Vương quốc Anh.

Đoàn công tác của Trường Đại học GTVT làm việc với Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden(CHLB Đức): GS.TS Susane Trahringer, Phó Hiệu trưởng thường trực Phụ trách Đào tạo và Quan hệ quốc tế tiếp và làm việc với đoàn.


Đoàn công tác của Trường Đại học GTVT làm việc với GS. TS Jochen Trinckauf, Đại diện Khoa Giao thông thuộc TU Dresden (CHLB Đức)

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường đại học GTVT và Trường đại học Huddersfield, Vương quốc Anh: Hiệu trưởng Trần Đắc Sử ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác với GS.TS Peter Slee, Phó Hiệu trưởng thứ nhất Trường đại học Huddersfield.

Đoàn công tác của Trường Đại học GTVT đã làm việc với lãnh đạo Trường đại học Leeds, Vương Quốc Anh, với Trưởng khoa Xây dựng, Điều phối viên chương trình tiên tiến “Xây dựng công trình giao thông”, Trưởng ban Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng của ĐH Leeds: Hiệu trưởng PGS.TS Trần Đắc Sử trao đổi các văn bản hợp tác với GS. David Hogg, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nghiên cứu và Đổi mới, ĐH Leeds

Đoàn đã làm việc với lãnh đạo Trường đại học Paris-Est Marne-la-Vallée, Viện thí nghiệm mô hình hóa và mô phỏng đa cấp độ (CH Pháp); Ký kết văn bản hợp tác giữa Hiệu trưởng PGS.TS Trần Đắc Sử với GS.TS Gilles Roussel, Hiệu trưởng Trường đại học Paris-Est Marne-la-Vallée.

Đoàn công tác của Trường Đại học GTVT đã làm việc với Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quy hoạch Giao thông Vận tải thuộc Bộ GTVT (CH Pháp).