Kể từ năm 1995 khi trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Trường ĐH GTVT là thành viên tích cực trong các hoạt động, dự án do AUF khởi xướng và điều phối. Năm 2018, Nhà trường tiếp tục được AUF lựa chọn tài trợ kinh phí để triển khai dự án “Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng”. Dự án được thực hiện trong 03 năm, từ 2018 đến 2020, với  tổng kinh phí là  109,135€,  trong đó AUF tài trợ  25.852€ (25% tổng kinh phí dự án), vốn đối ứng từ Nhà trường là 13,500€ (12.4%  tổng kinh phí dự án), kinh phí từ các đề tài Quỹ NAFOSTED là 70.783€, ( 62,6% tổng kinh phí dự án).

Quy trình cải tiến chất lượng áp dụng cho việc tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu được soạn thảo theo sáng kiến của Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học thành viên AUF khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (CONFRASIE), trên cơ sở Tiêu chuẩn ISO 9000 về hệ thống quản lý chất lượng và Tiêu chuẩn ISO 9004 về quản lý hiệu quả bền vững của một tổ chức. Đây được xem như một công cụ tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ các trường đại học là thành viên của Tổ chức Pháp ngữ nhằm nâng cao nhận thức về quy trình cải tiến chất lượng trong việc hoạch định chiến lược phát triển cơ sở đào tạo, đặc biệt ở lĩnh vực nghiên cứu, dự đoán những rủi ro, khó khăn cũng như thách thức đối với việc tăng cường chất lượng của các hoạt động, phân tích và đưa ra những biện pháp khắc phục, mang tính đột phá trong quá trình cải thiện chất lượng liên tục.

Trong khuôn khổ dự án, Hội thảo về tập huấn về quy trình chất lượng được hướng dẫn bởi GS. Marc Daniel đến từ Trường ĐH Bách khoa Marseille thuộc Đại học Aix Marseille từ ngày 4/9/2018 đến 7/9/2018 tại trường ĐH GTVT. Trong bốn ngày làm việc liên tục, GS. Marc Daniel đã trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm từ góc độ nhà nghiên cứu, một chuyên gia soạn thảo Quy trình chất lượng.

Thông qua khoá tập huấn, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu & ứng dụng Công nghệ xây dựng, Trường ĐH GTVT, là đơn vị trực tiếp tiếp nhận và áp dụng Quy trình cải tiến chất lượng đã được tiếp cận các nội dung về định hướng cần thiết để xây dựng và điều hành quy trình cải tiến chất lượng cho hoạt động nghiên cứu, được giải đáp những khúc mắc cũng như khó khăn trong quá trình làm nghiên cứu, quản lý và đánh giá hoạt động này. Ngoài thời gian làm việc, nhóm chuyên gia cũng dành thời gian giới thiệu các phòng thí nghiệm và các dự án nghiên cứu đang được triển khai tại Trường.

Hội thảo tập huấn là hoạt động đầu tiên của dự án được triển khai đúng kế hoạch và đạt được các mục tiêu đã đề ra, hứa hẹn một khởi đầu tốt đẹp cho sự thành công của dự án.

Phòng Đối Ngoại

Một số hình ảnh:

Phó Hiệu trưởng Nhà trường PGS.TS Nguyễn Thanh Chương tiếp và làm việc

với GS. Marc Daniel và Đại diện của Tổ chức AUF

Trao đổi, làm việc các nội dung cử dự án

Tham quan phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu