Ngày 24 tháng 10 năm 2018 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hội thảo quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc 2018 với chủ đề “Chiến lược đô thị thông minh và hạ tầng giao thông cho quản lý đô thị và phát triển vùng bền vững: Đáp ứng xu thế tương lai và biến đổi khí hậu” được đồng tổ chức bởi bốn đơn vị Trường Đại học GTVT, Đại học Kiến Trúc, Viện Nghiên cứu giao thông Hàn Quốc và Hiệp hội phát triển vùng Hàn Quốc đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội thảo thu hút  gần 100 đại biểu đến từ trong nước và quốc tế tham dự hội thảo. Các chủ đề trình bày và thảo luận xuyên suốt hội thảo gồm tập trung vào các vấn đề chính sau đây:

  • Quy hoạch, triển khai và quản lý vùng và đô thị thông minh
  • Phát triển vùng và hạ tầng giao thông bền vững
  • Quản trị địa phương cho phát triển vùng và quản lý đô thị
  • Chiến lược vùng và đô thị sinh thái: Quản lý nhu cầu giao thông ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trường Đại học Giao thông Vận tải đã đóng góp nhiều tham luận có giá trị tới hội thảo trong lĩnh vực phát triển giao thông bền vững, đồng thời chủ trì tiểu ban chuyên môn trong lĩnh vực này.

Phòng Đối Ngoại

Một số hình ảnh trong hội thảo:

Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH GTVT PGS. TS. Nguyễn Văn Long phát biểu chào mừng hội thảo

 

Quang cảnh hội thảo

 

PGS. TS. Hồ Anh Cương tham dự hội thảo và chủ trì tiểu ban chuyên môn