Ngày 09/05/2014, Trường đại học Giao thông Vận tải đã phối hợp với Viện nghiên cứu quốc gia về Khoa học công nghệ giao thông, quy hoạch và mạng lưới (IFSTTAR – CH Pháp) tổ chức thành công hội thảo quốc tế “Phát triển bền vững giao thông vận tải - Hiệu quả tiêu dùng năng lượng và khí thải nhà kính (CO2) của các phương tiện vận tải”. Hội thảo đã thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài trường tham dự, đặc biệt có sự tham gia của Giáo sư Christophe Rizet, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Quy hoạch, Di chuyển và Môi trường thuộc IFSTTAR – CH Pháp.

Những vấn đề, tham luận trong hội thảo đã và đang rất được quan tâm bởi các nhà khoa học và các quốc gia trên toàn thế giới nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. Đây thực sự là một diễn đàn hữu ích để các nhà khoa học và các chuyên gia trong ngành trao đổi thông tin liên quan đến hiệu quả tiêu dùng năng lượng và nhiên liệu của các phương tiện vận tải, vấn đề khí thải CO2, các nghiên cứu cụ thể trong chuỗi logistics ở Pháp cũng như tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề này ở giao thông Việt Nam.

Phòng Đối Ngoại

Một số hình ảnh trong hội thảo

PGS.TS Trần Đắc Sử, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải phát biểu khai mạc hội thảo

Tham dự hội thảo

GS. Christophe Rizet trình bày nghiên cứu về phát thải CO2 từ các phương tiện giao thông tại Pháp