Viện ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ được thành lập năm 1984 có tên gọi là Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia trực thuộc Chính phủ, là đơn vị chủ lực tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay đội ngũ cán bộ, viên chức của viện là gần 300 người trong đó có nhiều nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao được đào tạo ở những nước có trình độ khoa học tiên tiến.

Nhận thấy việc hợp tác giữa Nhà trường với Viện trên lĩnh vực phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ là cần thiết nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên, hỗ trợ nhau cùng phát triển, đáp ứng nhu cầu xã hội;

Trên tinh thần đó, ngày 11/4/2014 tại Trường Đại học GTVT đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa trường và viện. Tham dự lễ ký kết có Hiệu trưởng nhà trường, Viện trưởng và các vị đại diện lãnh đạo hai bên. Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khoa học của ngành, tạo điều kiện để các cán bộ khoa học của mình tham gia giảng dạy, hướng dẫn đề tài tốt nghiệp, tham gia hội đồng chấm tốt nghiệp cho phía bên kia khi có yêu cầu; Hai bên đẩy mạnh hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học và tổ chức các hội thảo khoa học đồng thời tăng cường trao đổi thông tin khoa học và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Bản thỏa thuận hợp tác được ký kết là cơ sở để thúc đẩy sự hợp tác phối hợp các hoạt động giữa trường và viện nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển của mỗi bên.

VTS-Phòng Đối Ngoại

Hiệu trưởng Trần Đắc Sử và Viện trưởng Trần Xuân Hồng ký kết thỏa thuận hợp tác

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị chứng kiến

Trao đổi các vấn đề liên quan