Trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Trường Đại học Giao thông Vận tải và Trường Đại học Tổng hợp Kyoto – Nhật Bản, liên tục trong bảy năm qua hai trường đã hợp tác đồng tổ chức nhiều hội thảo khoa học, khóa học ngắn ngày tại Việt Nam và nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các cán bộ cơ quan, doanh nghiệp trong ngành giao thông.

Tiếp nối truyền thống, năm nay từ ngày 24/09/2012 đến 27/09/2012, hai bên phối hợp tổ chức hai khoá học quốc tế với chủ đề “Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ” và “Qui hoạch giao thông vận tải” tại Trường đại học Giao thông Vận tải. Tham gia giảng dạy cho khoá học là các giáo sư, chuyên gia trong và ngoài nước đến từ ĐH Kyoto, ĐH Osaka, ĐH Gifu, Tổng công ty Pasco, Jica (Nhật Bản), Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và Trường đại học Giao thông Vận tải. Khóa học đã thu hút nhiều học viên là cán bộ đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp như: Tổng công ty công trình giao thông 2, Sở GTVT Hoà Bình, Tổng cục đường bộ Việt Nam, Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT, và đặc biệt có 7 học viên Nhật Bản. Kết thúc khoá học đã có 65 học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học.

Hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học GTVT với các cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học Nhật Bản nói chung và Trường Đại học Tổng hợp Kyoto nói riêng trong những năm qua đã được khẳng định, đã đóng góp tích cực phát triển KHCN cho ngành giao thông cũng như tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Phòng Đối Ngoại

GS. Kobayashi (ôm hoa đứng giữa) chụp ảnh với các học viên