Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, Đảng ta đã kiên trì, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI ve xay dung Dang - Anh 1

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An với các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng nhận định:

Các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bài bản, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng.

Bên lề Đại hội, các đại biểu thể hiện sự đồng tình cao với nội dung này và cho rằng những năm tới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Đại biểu Vũ Trọng Kim (Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) đánh giá, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng là phù hợp với yêu cầu, mong muốn của cán bộ, đảng viên và nhân dân; vấn đề xây dựng, đổi mới và chỉnh đốn Đảng phải làm thường xuyên. Thời gian vừa qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhưng chúng ta còn phải tiếp tục đẩy mạnh.

Theo đại biểu, trước những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao, chất lượng của đội ngũ đảng viên cũng phải nâng cao. Vì vậy, vấn đề rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về đức, về tài cần phải làm tiếp, kiên trì, với tinh thần trách nhiệm cao.

Để tránh hình thức trong thực hiện, theo đại biểu, phải nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình, chứ không được "nể nang, bằng mặt không bằng lòng". Đại biểu cho rằng "phải thật thà, thẳng thắn và phải cởi mở trên tình đồng chí anh em, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc của Đảng. Cùng với làm tốt việc phê bình và tự phê bình, cần làm tốt công tác giám sát lẫn nhau để người dân thấy đội ngũ của chúng ta là đội ngũ nòng cốt về đức về tài” - đại biểu nhấn mạnh.

Theo đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội), sau một nhiệm kỳ thực hiện, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã đạt được kết quả khá toàn diện trước yêu cầu xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội đã đánh giá nghiêm túc cả những mặt được và hạn chế trên tinh thần phê bình và tự phê bình rất cao; đồng thời cũng vạch ra những định hướng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Nhìn chung, các đại biểu dự Đại hội bày tỏ đồng tình và mong muốn nhiệm kỳ tới cùng với việc lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là các giải pháp được đưa ra quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, nhất là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý những cán bộ vi phạm; các cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải thực sự là những người gương mẫu, đi đầu thực hiện công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đánh giá Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng là Nghị quyết rất hay, đại biểu Huỳnh Tấn Việt (Phú Yên) đề cập đến việc chấn chỉnh để làm Đảng mạnh lên, nhưng bằng một phương pháp rất tự giác, mỗi đảng viên có trách nhiệm với Đảng, với dân tộc. Bên cạnh sự tự giác, gương mẫu của mỗi đảng viên, theo đại biểu cần phải có những quy định cụ thể hơn nữa.

Khẳng định thời gian sắp tới cần tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, đại biểu đề xuất, để mỗi đảng viên dễ nhớ, cần tập trung thực hiện 12 chữ: Thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật.

Đại biểu Lưu Minh Sơn (Phú Yên) cho rằng, công tác xây dựng Đảng không chỉ là trăn trở của Đảng hiện nay, mà đối với toàn dân. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, trọng tâm là đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong Đảng hiện nay.

Đại biểu hy vọng với những nội dung đã được đề cập trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, sắp tới toàn Đảng sẽ có quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, từng bước đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực.

Đại biểu Lê Hoàng Phụng (Lâm Đồng) cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách đồng bộ từ các tổ chức cơ sở đảng đến các cấp bộ đảng là quá trình nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Trong Đại hội, báo cáo chuyên đề về xây dựng Đảng đã thể hiện rất đầy đủ quá trình triển khai thực hiện trong toàn Đảng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với tổng kết từ cơ sở đến Trung ương, đây là bước thực hiện công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng rất toàn diện và sâu sắc, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân trong quá trình thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Hà, thành viên Tổ giúp việc Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng cho biết, từ Đại hội VI của Đảng đến nay, nhiệm kỳ nào Trung ương cũng có nghị quyết về xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Tại Đại hội lần này, công tác xây dựng Đảng được đề cập ở vị trí đầu tiên trong tiêu đề của báo cáo Chính trị, cho thấy Đảng ta nhận thức rõ vị trí đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay.

Báo cáo chính trị nêu: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Như vậy, Trung ương xác định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ đối với mọi mặt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh: Trung ương đã thảo luận và thống nhất rất cao báo cáo kiểm điểm và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và trình ra Đại hội lần này. Nghị quyết Trung ương 4 không chỉ thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XI mà là 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện trong cả nhiệm kỳ Đại hội XII. Trung ương rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng vì đây là vấn đề cốt lõi. Xây dựng Đảng đã được Cương lĩnh xác định là nhiệm vụ then chốt. Với quyết tâm chính trị cao của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng, trong nhiệm kỳ tới, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện./.

Thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI ve xay dung Dang - Anh 2

Nguồn http://www.baomoi.com/