Căn cứ hướng dẫn số 86-HD/BTGTU ngày 18/9/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội "tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 65 ngăm Ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)"; Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

Chi tiết xem file: