Thực hiện hướng dẫn số 110-HD/BTGTU, ngày 17/4/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về "Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)"; Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

Chi tiết xem file đính kèm: