Thực hiện Hướng dẫn số 94-HD/TBGTU ngày 18/12/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về "Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2020)", Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

 Chi tiết xem file: