Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/BDVTU, ngày 23/4/2020 của Ban dân vận Thành ủy Hà Nội "Tổ chức Cuộc thị viết về diển hình " Dân vận khéo năm 2020" thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Đại hôị Đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố và Đại hội lần  thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi viết về điển hình "Dân vận khéo" năm 2020 cụ thể như sau:

Chi tiết xem file đính kèm: