Năm 2019 là năm đầu thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2023 của Nhà trường. Với nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; Chuẩn hóa, tăng cường hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Tăng tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Trên cơ sở đó, Nhà trường đã lập kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện trên tất cả các mặt công tác. Với sự quyết tâm cao, đoàn kết của tập thể Nhà trường, năm học vừa qua, về cơ bản, chúng ta đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

      Về đào tạo: Công tác tuyển sinh, đặc biệt là truyền thông tuyển sinh có nhiều đổi mới với sự vào cuộc của tất cả các đơn vị tham mưu và các khoa quản lý chuyên môn. Chính vì thế mà Trường Đại học Giao thông vận tải là một trong số ít các Trường Đại học trong khối kỹ thuật tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ đợt đầu, song hầu hết các hệ, bậc đều chưa đạt chỉ tiêu do Bộ giao cho Trường trong năm 2018; Kết quả tuyển sinh còn có sự chênh lệch trong cơ cấu ngành nghề. Điều này khiến Nhà trường phải đối mặt với thực trạng mất cân đối giữa các ngành nghề: ở một số đơn vị, các thầy cô phải giảng dạy quá tải và ngược lại ở một số đơn vị lại thiếu giờ chuẩn giảng dạy theo quy định. Đối với các đơn vị phải đảm nhận khối lượng giảng dạy lớn thì thời gian dành cho nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất của các thầy cô lại hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển học thuật, học hàm, học vị của bản thân. Thực tế cho thấy, sự mất cân đối trong tuyển sinh giữa các ngành nghề thời kỳ nào cũng có, thường biến đổi theo chu kỳ, vì thế đòi hỏi các đơn vị, các thầy cô cần năng động, linh hoạt hơn nữa trong vấn đề giải quyết sự mất cân đối trên. Đối với các ngành nghề đang thuận lợi trong công tác tuyển sinh cần lập kế hoạch mời giảng viên thỉnh giảng hợp lý để giảm tải cho các thầy cô, chứ không vì thế mà tăng quy mô về đội ngũ và đối với những ngành nghề tuyển sinh gặp khó khăn, các thầy cô và Lãnh đạo các đơn vị cần chủ động trong phát triển nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất hay cử giảng viên tham gia các cua học ngắn hạn tại nước ngoài để nâng cao trình độ, sẵn sàng cho những cơ hội, thời cơ mới trong tương lai. Công tác tổ chức quản lý đào tạo, tổ chức kế hoạch đào tạo được đảm bảo tốt, đúng tiến độ. Để hướng đến xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận chuẩn quốc tế, Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ thư ký xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO, hiện nay tổ thư ký đang trong giai đoạn được đào tạo bởi các chuyên gia đến từ Singapo. 
     Về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và lao động sản xuất: Nhà trường tiếp tục hoàn thiện các module quản lý KHCN trên Hệ thống văn phòng điện tử của Trường; Tiến hành phân cấp triệt để cho các đơn vị trong việc xét duyệt đề tài NCKH các cấp; Thay đổi hình thức tổ chức phản biện các bài báo đăng ký đăng trên tạp chí khoa học của Trường; Xây dựng website về tạp chí khoa học điện tử. Năm học vừa qua cũng là năm có sự tăng trưởng nổi bật về số lượng và kinh phí cho các nhiệm vụ, đề tài khoa học so với các năm học gần đây. Trong năm 2019, số lượng bài báo khoa học do giảng viên của Trường viết được công bố trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI và Scopus tăng mạnh; Số bài báo đăng trên các tạp chí có uy tín trong nước cũng vẫn tiếp tục phát triển. Phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên ngày càng phát triển và đi vào thực chất. Các giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên trong các cuộc thi sáng tạo cấp quốc gia, cấp bộ tăng mạnh, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh của Trường đối với xã hội.
     Về công tác tổ chức, quản trị và xây dựng đội ngũ: Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới công tác quản trị theo chương trình công tác nhiệm kỳ, trong đó tập trung vào việc kiện toàn lại cơ cấu, tổ chức của Nhà trường của nhiệm kỳ 2018-2023 theo hướng tự chủ, gọn nhẹ, chuyên nghiệp, hiệu quả; Đẩy mạnh việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của Trường; Hoàn thiện hệ thống văn phòng điện tử, chữ ký số hướng đến mục tiêu xây dựng “Nhà trường điện tử”. Nhà trường đã sáp nhập, chia tách và thành lập một đơn vị mới đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới. Tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền và giao quyền tự chủ trên một số lĩnh vực cho các đơn vị. Đặc biệt là việc giao quyền lập kế hoạch tự chủ tài chính từng phần đối với các khoa và Phân hiệu. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Lãnh đạo quản lý các cấp trong Nhà trường được thực hiện dân chủ, công khai và đúng quy trình và pháp luật. Chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; Nhà trường, công đoàn và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Nhà trường luôn quan tâm đễn việc chăm lo đời sống, văn hóa, văn nghệ, thể thao cho người lao động. Truyền thống đoàn kết trong Trường được giữ vững.
Về công tác cơ sở vật chất và phát triển tiềm lực tài chính: Nhà trường đã hoàn thành các dự án đã được phê duyệt: Xây dựng hạ tầng CNTT và phòng học thông minh tại trường với vốn xin Bộ cấp gần 85 tỷ VNĐ; đã cải tạo phòng làm việc cho các đơn vị: Thư viện; Ký túc xá; Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển; Phòng Khoa học và Công nghệ; Phòng Phát triển dự án,  theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Đặc biệt, thư viện sau khi được cải tạo đã thu hút được số lượng sinh viên với số lượng tăng vọt so với các năm học trước. Bên cạnh đó, Nhà trường tiếp tục triển khai hoàn thiện việc lập dự án lớn như: Giảng đường đa năng có quy mô 5 tầng tại Phân hiệu đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt; Dự án cái tạo và xây mới Trạm biến áp và đường dây hạ thế. Điều kiện làm việc của CB-GV-CNV và sinh viên được cải thiện đáng kể. Cảnh quan của Nhà trường ngày càng sạch đẹp, khang trang. 
Về công tác đối ngoại, quốc phòng, an ninh trật tự: Nhà trường đã tiến hành đổi mới hoạt động đối ngoại theo hướng thiết thực, hiệu quả; đồng thời thực hiện phân cấp mạnh mẽ hoạt động đối ngoại tới các cấp Khoa, Bộ môn. Những kết quả hợp tác bước đầu khẳng định quan điểm đúng đắn của Nhà trường trong hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Công tác giữ gìn an ninh chính trị và đảm bảo trật tự  an toàn trong Nhà trường được thực hiện nghiêm túc. Kế hoạch bảo vệ năm học, bảo vệ các kỳ tuyển sinh, các ngày Lễ, Tết đều được chuẩn bị chu đáo. Công tác phòng chống cháy nổ được thực hiện tốt. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng. Mạng lưới nắm tình hình nội bộ được củng cố. Việc đảm bảo bí mật Nhà nước và quản lý đoàn ra, đoàn vào được thực hiện theo quy định của pháp luật.
     Về công tác sinh viên: Nhà trường đã chỉ đạo sát sao các đơn vị chức năng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tạo điều kiện tốt nhất cho người học, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Việc đánh giá Cố vấn học tập trên hệ thống online đã được xây dựng với các tiêu chí và phương thức đánh giá thực chất hơn. Việc đánh giá rèn luyện sinh viên và công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên được thực hiện theo từng học kỳ đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng với sinh viên và đúng quy định của Bộ GD&ĐT.  Mọi chế độ, chính sách đối với người học được thực hiện theo đúng quy định, kịp thời đảm bảo quyền lợi và công bằng cho người học. Công tác quản lý Lưu học sinh nước ngoài được thực hiện nghiêm túc. Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các câu lạc bộ sinh viên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho sinh viên; Thông qua đó nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cũng như xây dựng đời sống văn hóa tinh thần vui tươi, lành mạnh cho sinh viên. 
     Thực hiện quy chế dân chủ, và các công tác khác: Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Các hoạt động của Nhà trường đều quán triệt tốt chủ trương công khai, minh bạch và lấy ý kiến rộng rãi của CB-VC. Việc chăm lo và cải thiện đời sống CB-GV-CNV luôn được Nhà trường coi là nhiệm vụ trọng tâm. Thu nhập bình quân và các chế độ phúc lợi đều được tăng so với năm học trước. Việc bình xét danh hiệu thi đua đảm bảo công bằng, chính xác, công khai từ đơn vị cơ sở. Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được thực hiện nghiêm túc, giải quyết có tình, có lý, đúng pháp luật và triệt để, giữ gìn tốt mối đoàn kết nội bộ. Trên các lĩnh vực công tác khác, Nhà trường luôn là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của Bộ, Ngành phát động. Nhà trường duy trì hình thức gặp mặt hàng năm đối với CB-GV-CNV đã nghỉ hưu nhân dịp Tết cổ truyền, tổ chức chúc thọ, mừng thọ các cụ cao tuổi, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và hỗ trợ kinh phí cho Ban liên lạc hưu trí tổ chức các hoạt động. Công đoàn trường tích cực phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ giải quyết các trường hợp còn có vướng mắc về bảo hiểm xã hội, xin thôi việc, chuyển công tác...; Cùng với Trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB-GV chu đáo và có chất lượng tốt, tham gia công tác kiểm tra an toàn, vệ sinh môi trường học đường, góp phần tích cực xây dựng Nhà trường đoàn kết, ổn định và thực sự là môi trường văn hóa. Năm 2019 Nhà trường được Bộ GD&ĐT  tặng Bằng khen là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều tập thể cá nhân của Trường được tặng cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tưởng, của Bộ trưởng, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ...
     Có thể khẳng định; Bằng quyết tâm cao và sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên các hệ, bậc; Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng trường và điều hành của Ban Giám hiệu, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Nhà trường đặt ra trong năm 2019 đã được hoàn thành thắng lợi. Các điều kiện về vật chất, cảnh quan, môi trường và công tác phục vụ người học có bước phát triển rõ nét; kỷ cương trong hoạt động đào tạo, tuyển sinh từng bước được củng cố, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, lao động sản xuất có nhiều thay đổi tích cực; Đời sống của cán bộ, viên chức được giữ vững ổn định và từng bước được nâng cao. Nhà trường giữ vững thế ổn định và có những bước phát triển mới. Uy tín và vị thế của Nhà trường tiếp tục được củng cố. Đây là sức mạnh, là lợi thế để Nhà trường vững vàng bước vào năm Canh Tý 2020 - một trọng tâm của giai đoạn 2018-2023, có vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược xây dựng Nhà trường trở thành trường đại học điện tử và từng bước tiến đến tự chủ đại học.

 Nguyễn Văn Hải            

Phòng Hành chính- Tổng hợp