Ngày 28/01/2016, tại Trường Đại học GTVT đã diễn ra Lễ bế giảng Bế giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo, quản lý Trường ĐHGTVT.

     Đây là khóa học được tổ chức nhằm mục đích cập nhật, trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm cho lãnh đạo, quản lý Nhà trường; bắt đầu từ 8/01/2016 và kết thúc vào 25/01/2016, với số lượng học viên tham gia là 59 người. Qua quá trình học tập, bồi dưỡng kiến thức với sự hướng dẫn của các giảng viên đến từ Học viện hành chính quốc gia, khóa học đã kết thúc tốt đẹp với kết quả 16/59 học viên đạt chứng chỉ loại giỏi (chiếm tỷ lệ 27%), 43/59 học viên đạt chứng chỉ loại khá (chiếm tỷ lệ 73%).

 

Một số hình ảnh tại Lễ bế giảng

PGS.TS Lưu Kiếm Thanh - Phó Giám đốc Học viện HCQG trao chứng chỉ cho các học viên

PGS.TS Lưu Kiếm Thanh - Phó Giám đốc Học viện HCQG chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên