CUỘC THI SÁNG TÁC SLOGAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Trong những năm qua Trường Đại học Giao thông vận tải đã không ngừng đổi mới trên mọi mặt, khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu về lĩnh vực đào tạo về Giao thông vận tải ở Việt Nam và từng bước hòa nhập quốc tế.

Để đẩy mạnh các hoạt động phát triển thương hiệu nhà trường, nhằm đưa hình ảnh Trường Đại học Giao thông vận tải trở nên quen thuộc và ghi lại dấu ấn sâu đậm hơn trong cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường và xã hội, Đảng ủy, BGH, Công đoàn, Đoàn TN Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức cuộc thi Sáng tác khẩu hiệu (Slogan) cho Trường Đại học Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là cuộc thi “Sáng tác Slogan Trường Đại học Giao thông vận tải”). Cụ thể như sau:

I. Mục đích cuộc thi

- Cuộc thi là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm khuyến khích, động viên CBGV, CNV, SV và các cá nhân ngoài Trường phát huy sáng kiến, ý tưởng của mình để để sáng tác Slogan Trường Đại học Giao thông vận tải;

- Kết quả của cuộc thi sẽ là cơ sở để Trường Đại học Giao thông vận tải quyết định chọn câu khẩu hiệu (Slogan) chính thức.

II. Mục đích, nội dung, hình thức Slogan

1. Mục đích

Slogan thể hiện được uy tín, vị thế, truyền thống, nhiệm vụ chính trị của trường đối với xã hội.

2. Nội dung

Slogan phải thể hiện được:

- Chất lượng trong mọi hoạt động của trường;

- Kỷ cương, nề nếp trong việc thực hiện nhiệm vụ.

3. Hình thức

- Slogan có độ dài không quá 12 từ, viết bằng tiếng Việt chuẩn, không sử dụng từ địa phương, từ lóng, tiếng nước ngoài, dễ nhớ, dễ hiểu, truyền tải thông tin phản ánh nội dung.

- Sản phẩm dự thi phải đảm bảo tính độc đáo, ấn tượng, không giống, không lẫn, không sao chép, mô phỏng, sửa chữa, tương tự, trùng lặp, gây nhầm lẫn với slogan của các tổ chức, cá nhân khác đã từng xuất hiện trong hoặc ngoài lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

- Sản phẩm dự thi không được vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, có nội dung xấu hay xuyên tạc, sử dụng/thay đổi các câu trong các tác phẩm văn học, bài hát...

- Sản phẩm dự thi chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi tương tự nào.

- Trong trường hợp bài dự thi của những người tham gia có nội dung giống nhau, bài dự thi gửi đến Ban tổ chức trước (căn cứ vào ngày gửi thư điện tử hoặc dấu trên bưu điện) sẽ là bài được dự thi.

- Mỗi người tham gia được gửi nhiều sản phẩm dự thi nhưng không được giống nhau về nội dung.

III. Đối tượng và hình thức tham gia cuộc thi

1. Đối tượng:

- Các cá nhân là CBGV và SV đã và đang học tập và công tác tại Trường Đại học Giao thông vận tải;

- Công chúng trong và ngoài nước.

2. Hình thức tham gia:

Mỗi cá nhân khi tham gia cuộc thi, cần gửi kèm theo những thông tin cá nhân theo mẫu 01 và một bản thuyết minh diễn giải thuyết minh ý tưởng ngắn gọn, xúc tích (không quá 500 từ, không được ký tên và không được sử dụng bất kỳ ký hiệu nào) theo mẫu 02.

Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm đánh mã số riêng cho từng tác phẩm.

Mỗi cá nhân có thể gửi nhiều bài dự thi và gửi nhiều lần.

  • Cách 1: Toàn bộ hồ sơ dự thi được để trong phong bì, bên ngoài ghi rõ “Bài dự thi: Sáng tác Slogan Trường Đại học Giao thông vận tải”. Gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Công tác chính trị và sinh viên, Trường Đại học Giao thông vận tải, Láng thượng, Đống Đa, Hà Nội.
  • Cách 2: Gửi vào hòm thư điện tử:  bbtap@utc.edu.vn với tiêu đề “Bài dự thi: Sáng tác Slogan Trường Đại học Giao thông vận tải”.

IV. Thành phần Ban Tổ chức cuộc thi

- Trưởng ban: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

- Phó ban: Chủ tịch Công Đoàn, các phó hiệu trưởng;

- Ủy viên thường trực: trưởng phòng CTCT&SV;

- Các ủy viên: trưởng Ban Tuyên giao Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên, trưởng Phòng HCTH, trưởng Phòng TCCB, trưởng Phòng KHCN, trưởng Phòng SĐH, trưởng Phòng ĐTĐH, trưởng Phòng Đối ngoại Trường Đại học Giao thông vận tải.

- Ủy viên thư ký: chuyên viên phòng CTCT&SV.

V. Tiến độ thực hiện cuộc thi

- Nhận bài dự thi từ ngày từ ngày 01/10/2013 đến hết ngày 30/12/2013 (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày tháng trong thư điện tử).

- Ban Tổ chức lựa chọn (5-10) Slogan hay nhất để lấy ý kiến thăm dò trong trường từ 01/01/2014 - 15/3/2014.

- Việc công bố và trao giải thưởng sẽ được tổ chức công khai, dự kiến vào dịp kỷ niệm 52 năm ngày Thành lập trường Đại học Giao thông vận tải (ngày 24 tháng 03  năm 2014).

VI.   Giải thưởng cuộc thi

- 01 giải đặc biệt duy nhất: Giấy chứng nhận giải thưởng của Trường Đại học Giao thông vận tải + giải thưởng tiền mặt trị giá 30 triệu đồng.

- Những tác giả của khẩu hiệu được chọn vào danh sách để lấy ý kiến thăm dò và không đạt giải đặc biệt sẽ được phần thưởng khuyến khích: Giấy chứng nhận giải thưởng của Trường Đại học Giao thông vận tải + giải thưởng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng.

VII. Bản quyền

Sau khi kết thúc cuộc thi, Trường Đại học Giao thông vận tải có quyền sở hữu vô thời hạn bản quyền các câu slogan dự thi và đạt giải, hình ảnh tên tuổi của tác giả tại cuộc thi để đưa vào ứng dụng thực tế trong công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu nhà trường.

Quyết định sản phẩm dự thi đạt giải của Ban Tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng và không thay đổi.

VIII. Trách nhiệm người tham dự và đạt giải sáng tác

Trường Đại học Giao thông vận tải toàn quyền quyết định về việc chọn slogan nào được ứng dụng trong thực tế và có quyền đề nghị tác giả sửa đổi, bổ sung chi tiết cho phù hợp với đặc điểm của Trường. Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ tác phẩm của tác giả tham gia dự thi.

Người đạt giải chịu trách nhiệm có mặt tại địa điểm của Ban tổ chức yêu cầu để nhận giải, nếu không đến nhận giải phải thông báo lý do cho BTC. Giải thưởng sẽ được trao tại trường Đại học Giao thông vận tải (Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) hoặc chuyển tới tận tay người đạt giải sau thời hạn 15 ngày kể từ khi công bố giải thưởng.

Trong trường hợp, slogan tham dự bị trùng lặp, copy, mô phỏng, ăn cắp ý tưởng và tất cả các vi phạm luật pháp liên quan đến luật sở hữu trí tuệ, bản quyền, người dự thi phải hoàn trả cho Trường Đại học Giao thông vận tải 100% giá trị giải thưởng và bồi thường cho các bên khác bị thiệt hại có liên quan.

IX. Giải quyết các khiếu nại về giải thưởng

Bất kỳ một người nào phát hiện ra sản phẩm đạt giải có vi phạm hoặc tranh chấp về bản quyền hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác đều có quyền thông báo cho Ban tổ chức. Thông báo này phải lập bằng văn bản có chữ ký và thông tin đầy đủ của người khiếu nại, gửi đến địa chỉ của Ban tổ chức. Việc gửi thư khiếu nại phải được thực hiện trong vòng (01) tuần kể từ ngày công bố và trao thưởng. Người khiếu nại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại.

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày công bố. Việc sửa đổi bổ sung chỉ được thực hiện khi có văn bản của Ban tổ chức.

Thể lệ được đăng tải trên website chính thức của Trường Đại học Giao thông vận tải tại địa chỉ www.utc.edu.vn.

 

Mọi thông tin cần thiết liên hệ:
Phòng CTCT&SV - Trường Đại học Giao thông vận tải,
Địa chỉ: Láng thượng, Đống Đa, Hà Nội.
Email:            bbtap@utc.edu.vn