GẮN KẾT LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh đã được quy định tại Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ. Nghị định ghi rõ “Giáo dục QP-AN là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục, đào tạo trung học phổ thông đến đại học và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể.

Học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh là quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức và của toàn dân. Kiến thức quốc phòng - an ninh tương ứng với chức danh cán bộ là một trong các tiêu chuẩn bắt buộc và là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm đối với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, tổ chức các cấp, các ngành.

Mục tiêu giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh: Nhằm góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện; hiểu biết một số nội dung cơ bản về quốc phòng, an ninh; truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc; nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguyên lý giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh: Thực hiện đúng đường lối, quan điểm giáo dục của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lý thuyết đi đôi với thực hành; giáo dục trong nhà trường kết hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư.”

        Nhận thức rất rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, thực hiện Chỉ thị số 1129/CT-BGDĐT ngày 28/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quân sự, quốc phòng và GDQP-AN năm 2013 và Công văn 371/HĐ ngày 04/5/2013 của Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh quận Đống Đa về việc bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2013, Trường Đại học Giao thông Vận tải kết hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa đã khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho 62 học viên là cán bộ, giảng viên thuộc đối tượng 3 của Nhà trường vào cuối tháng 8/ 2013.  Mục đích của khóa học là bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ sở trước tình hình mới: Âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống để vận dụng xây dựng trong lãnh đạo tổ chức thực hiện ở cơ quan, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, giữ vững ANCT-TTATXH. Trong thời gian 10 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu 16 chuyên đề chính và chuyên đề bổ trợ: Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tinh hình mới; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình"; Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng-văn hóa, kinh tế-xã hội trong tình hình mới; Một số vấn đề quản lý Nhà nước về quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở… Khóa học giúp cho các học viên nâng cao nhận thức, nắm vững những nội dung cơ bản của công tác QP-AN trong tình hình mới, từ đó vận dụng linh hoạt trong quá trình công tác tại cơ quan, đơn vị. Đặc biệt trong chương trình của khóa học có một buổi đi thực tế tại một đơn vị quân đội chính quy. Sau khi tìm hiểu, Trường đại học GTVT quyết định đưa đoàn đối tượng 3 của Nhà trường đi thực tế tại Lữ đoàn Công binh 249 thuộc Binh chủng Công binh, một binh chủng chuyên môn kỹ thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam có chức năng bảo đảm các công trình trong chiến đấu, xây dựng và bảo quản các công trình phòng thủ, đảm bảo cầu đường cho bộ đội vận động tác chiến, gần với ngành nghề đào tạo của trường Đại học Giao thông vận tải. Lữ đoàn Công binh 249 đóng tại Sơn Tây là một trong những đơn vị chủ lực và hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang của Binh chủng.  

Được sự giúp đỡ của Binh chủng Công Binh và Lữ đoàn Công binh 249, chuyến đi thực tế của lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 3 của trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức vào ngày 31/10/2013 đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Các đồng chí lãnh đạo Binh chủng công binh và lữ đoàn Công binh 249 đã tạo điều kiện tốt nhất để tiếp đón đoàn. Các đồng chí đã xây dựng một chương trình thực tế khoa học, bám sát nội dung của khóa học đồng thời đưa ra những tư liệu quý giá cũng như tổ chức diễn tập trên các máy móc, thiết bị hiện đại. Chuyến đi thực tế đầy ấn tượng và bổ ích đã giúp cho các cán bộ giảng viên của Nhà trường hiểu thêm về những vất vả của các cán bộ chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam đồng thời cũng tràn đầy tự hào về các chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và các chiến sỹ Binh chủng Công binh nói riêng.  Thay mặt lãnh đạo Nhà trường cùng toàn thể các học viên của lớp, PGS.TS. Nguyễn Duy Việt, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã tặng quà và gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến các đồng chí lãnh đạo Binh chủng Công binh, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Công binh 249 vì sự đón tiếp trang trọng và chân tình dành cho đoàn. Chuyến đi thực tế là một hoạt động quan trọng trong chương trình của lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh vì vậy thành công của chuyến đi cũng đóng góp một phần quan trọng trong thành công chung của toàn khóa học.

Một số hình ảnh về chuyến đi thực tế tại Lữ đoàn Công binh 249

Lãnh đạo Trường tặng quà lưu niệm Lữ đoàn Công binh 72

Thắp hương tưởng niệm tại khu K9

Tham quan thực tế

Đoàn cán bộ Trường ĐH GTVT chụp ảnh lưu niệm