Ngày 10/10/2015, Giải sinh viên Khỏe năm 2015 Trường Đại học GTVT đã diễn ra. Đây là giải đấu thường niên của Nhà trường nhằm khuyến khích phong trào rèn luyện thể chất trong sinh viên.

     Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi do trời mưa, nhưng tinh thần thi đấu của các VĐV vẫn hết sức nhiệt tình, hoàn thành các nội dung thi theo đúng kế hoạch.

 

Kết quả chung cuộc:

- Giải Nhất nam (các môn phối hợp): Dương Quang Hào - SV lớp VLCNXD K55

- Giải Nhất nữ (các môn phối hợp): Nguyễn Thị Nga - SV lớp KTVT Sắt K55

- Giải Nhất chạy 50m nam: Nguyễn Tiến Anh - SV lớp CTGTCC K53

- Giải Nhất chạy 50m nữ: Nguyễn Thị Nga - SV lớp KTVT Sắt K55

- Giải Nhất co tay xà đơn nam: Trần Quốc Hoàng - SV lớp CNTT K56

- Giải Nhất co tay xà đơn nữ: Lê Thị Thu Thảo - SV lớp KTTH1 K54

- Giải Nhất chạy 1500m nam: Nguyễn Văn Hùng - SV lớp CTGTCC K53

- Giải Nhất chạy 800m nữ: Nguyễn Thị Ngọc Anh - SV lớp KCXD K55

- Giải Nhất nhảy cao nam: Đỗ Việt Tiến - SV lớp TĐH&ĐK K56

- Giải Nhất nhảy cao nữ: Nguyễn Thị Nga - SV lớp KTVT Sắt K55

 

Một số hình ảnh Giải sinh viên khỏe K55

Nội dung thi nhảy cao nam

Nội dung thi nhảy cao nữ

Nội dung thi co tay xà đơn nam

Nội dung chạy 50m nữ