Ngày 22/6/2018, Chi hội thể thao Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị BCH Hội thể thao Trường Đại học Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2018 - 2023.

     Với chức năng và nhiệm vụ của Hội là tham mưu cho lãnh đạo Trường, quản lý và tổ chức tất cả các hoạt động TDTT trong Nhà trường, xây dựng và phát triển phong trào TDTT, huấn luyện các đội tuyển tham gia thi đấu các giải thể thao do ngành và địa phương tổ chức; Trong giai đoạn 2012 - 2017 Chi hội thể thao đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các hoạt động TDTT trong Nhà trường thu hút được đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động tham gia tập luyện. Chi hội đã phối hợp hoạt động với các tổ chức đoàn thể trong Trường tuyên truyền tầm quan trọng của việc tích cực rèn luyện thân thể, tạo môi trường văn hóa TDTT vui tươi lành mạnh gắn bó các thành viên trong Trường. Tham mưu cho Nhà trường cử các đội tuyển thể thao của cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia thi đấu các giải thể thao do Hội thể thao ĐH&CN Hà Nội,  Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam và Thành phố tổ chức; đã mang về nhiều huy chương và giải cao cho Nhà trường góp phần quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Trường Đại học Giao thông vận tải...

     Tại hội nghị, các thành viên cũng tích cực thảo luận nêu ra các vấn đề tồn tại và giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT trong Nhà trường trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

     Hội nghị cũng hiệp thương thống nhất đề án nhân sự Ban chấp hành Chi hội thể thao Trường nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 20 đồng chí.

 

Một số hình ảnh

Toàn cảnh Hội nghị

 

Khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động TDTT của Nhà trường giai đoạn 2012 - 2017

 

Ra mắt BCH Chi hội thể thao Trường ĐHGTVT nhiệm kỳ 2018 - 2023