Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong các ngày 27,28/8/2013 Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018 (ngày 27/8) và Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018 (ngày 28/8).

Một số hình ảnh tại Hội nghị

PGS.TS Trần Đắc Sử - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018

Bỏ phiếu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng Lấy thư giới thiệu bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018

Bỏ phiếu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018