Hội nghị giao ban về Khoa học công nghệ và Lao động sản xuất năm 2012

 

Ngày 01/3/2013, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tổ chức Hội nghị giao ban về Khoa học công nghệ và Lao động sản xuất (KHCN - LĐSX) năm 2012.

Đến dự Hội nghị có PGS.TS Trần Đắc Sử, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí Phó Hiệu trưởng,  lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đại diện Cơ sở 2, trưởng các Bộ môn, giám đốc các Trung tâm, Công ty thuộc Trường.

Phòng Khoa học công nghệ đã trình bày báo cáo tổng kết về tình hình hoạt động KHCN - LĐSX. Năm 2012, Nhà trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong việc triển khai thực hiện các hoạt động KHCN - LĐSX. Hoạt động NCKH và CGCN góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ khoa học của giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo đồng thời khẳng định vị trí và uy tín của Nhà trường trước xã hội. Các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ đã góp phần trực tiếp vào công tác quản lý và giải quyết những vẫn đề bức xúc do thực tiễn đặt ra của ngành GTVT. Với kinh phí không lớn nhưng kết quả thu được của các đề tài đã đáp ứng được nhiệm vụ của Nhà trường là đào tạo và NCKH. Thông qua hoạt động của các công ty , trung tâm thuộc Trường là cầu nối giữa quá trình đào tạo với thực tế sản xuất giúp cho chất lượng đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học được nâng cao. Bên cạnh những mặt tích cực thì hoạt động KHCN - LĐSX năm 2012 cũng còn một số tồn tại như số lượng đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Nhà nước còn ít chưa khai thác hết tiềm năng KHCN của Nhà trường. v.v...

Tiếp theo phần trình bày của phòng KHCN, Nhà trường công bố các quyết định giao kế hoạch KHCN - LĐSX năm 2013 cho các đơn vị KHCN trong Nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS Trần Đắc Sử, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận sự nỗ lực trong công tác NCKH - LĐSX của các nhà khoa học, các giảng viên, các đơn vị, Trung tâm, Công ty... và bày tỏ mong muốn các cá nhân, tập thể tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh của Nhà trường trong lĩnh vực KHCN để khẳng định vị thế, uy tín của Nhà trường với xã hội.

Tại Hội nghị Nhà trường cũng tổ chức trao thưởng cho 20 tập thể và 06 cá nhân đạt thành tích trong công tác quản lý hoạt động KHCN năm học 2011 - 2012.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Chủ tọa và Thư ký điều hành Hội nghị

Lãnh đạo Nhà trường trao thưởng cho các cá nhân và tập thể