Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các ngày 27,28/8/2013 Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tổ chức Hội nghị lấy thư giới thiệu bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018 (ngày 27/8) và Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018 (ngày 28/8).

Một số hình ảnh tại Hội nghị

PGS.TS Trần Đắc Sử - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị lấy thư giới thiệu bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018

Bỏ phiếu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng Lấy thư giới thiệu bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018

Bỏ phiếu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018