Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018

        Trong 2 ngày 24 và 27/5/2013, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Một số hình ảnh về sự kiện này

Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư giới thiệu bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 - 2018

PGS.TS Trần Đắc Sử - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tổng kết công tác cá nhân tại Hội nghị

Các cán bộ chủ chốt bỏ phiếu tại Hội nghị