Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 02/3/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần II Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và các cấp ủy trực thuộc Ngày 28/3/2018, Đảng ủy Trường Đại học GTVT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Bí thư Đảng ủy khối các Trường Đại học Cao đẳng Hà Nội; về phía Đảng bộ Trường có PGS.TS Nguyễn Duy Việt - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, các đồng chí đảng ủy viên Trường, UBKT Đảng ủy, Bí thư Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường...

     PGS.TS Nguyễn Duy Việt - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thay mặt Đảng bộ Trường báo cáo sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2020. Theo đánh giá tổng quát Trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy trường, các nội dung, chương trình, đề án công tác lớn của Nhà trường đã được thực hiện tốt: Hệ thống văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý được hoàn thiện; công tác quản lý, điều hành Nhà trường thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, nhất là công tác kế hoạch - tài chính và tổ chức - cán bộ; công tác đào tạo đi vào ổn định; công tác đánh giá kết quả học tập của người học nề nếp, đảm bảo công bằng, khách quan; tình hình chính trị, tư tưởng trong cán bộ, viên chức và người học ổn định; vị thế của Nhà trường được nâng cao. Tập thể Đảng ủy có sự đoàn kết nhất trí cao, các đồng chí đảng ủy viên trường đều là cán bộ quản lý nên luôn có sự phối hợp nhịp nhàng giữa cấp ủy - chính quyền - các đoàn thể chính trị; thường xuyên bám sát thực tiễn, đề ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để thực hiện tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tế.

     Hội nghị cũng được nghe tham luận của các đồng chí lãnh đạo đảng bộ, chi bộ trực thuộc về các nội dung trong việc triển khai công tác Đảng giữa nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020. Tại hội nghị Đảng ủy Trường cũng Công bố Quyết định và trao Giấy khen cho 07  đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.

 

Một số hình ảnh

Toàn cảnh Hội nghị

PGS.TS Nguyễn Duy Việt - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo công tác Đảng giữa nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Bí thư Đảng ủy khối các Trường Đại học Cao đẳng Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Bí thư Đảng ủy khối các Trường Đại học Cao đẳng Hà Nội trao giấy khen cho 07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục