Ngày 19/5, Trường Đại học GTVT đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai công tác Đảng năm 2016. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Trần Đắc Sử - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Duy Việt – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, phòng ban cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ Trường.

     5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường, các cấp ủy Đảng đã triển khai có hiệu quả việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn liền với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhờ vậy công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong toàn Trường đạt những thành tích to lớn. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng từ 91,43% năm 2010 lên 98,8% năm 2015, không có đảng viên vi phạm tư cách. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nêu gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được duy trì, đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú như mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền; xuất bản chuyên san Báo nội bộ nhân kỷ niệm ngày Hồ Chủ Tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Trường, tổ chức đêm thơ – nhạc kể chuyện về Bác… Các hoạt động kể trên đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực tham gia hưởng ứng.

     Tại hội nghị các đại biểu tham dự còn được nghe nội dung tổng kết công tác Đảng năm 2015, và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016; tham luận của các đơn vị về kinh nghiệm triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT/TW.

     Hội nghị cũng tuyên dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

PGS.TS Trần Đắc Sử - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tổng kết công tác Đảng năm 2015, và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016

PGS.TS Nguyễn Duy Việt – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI

Tuyên dương các cá nhân, tập thể