Ngày  30/9/2018, Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2017 - 2018 và đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên. Tham dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Duy Việt - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Thanh Chương - Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị chức năng, các thầy giáo, cô giáo cùng các cán bộ lớp đại diện cho hơn 14.000 sinh viên hệ chính quy của Nhà trường.

 

     Toàn thể hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết về công tác sinh viên năm học 2017 - 2018 do phòng Công tác chính trị và sinh viên trình bày; Hoạt động phong trào của đoàn viên sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải do Bí thư Đoàn trường trình bày. Sau phần báo cáo tổng kết, hội nghị chuyển sang phần đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên. Nhiều ý kiến phản ánh liên quan đến các lĩnh vực quy chế đào tạo, chế độ chính sách, cơ sở vật chất, thái độ phục vụ của viên chức... đã được lãnh đạo các đơn vị chức năng và lãnh đạo  Nhà trường tiếp thu và trả lời trực tiếp cho sinh viên.

 

     Có thể nói hoạt động đối thoại là một kênh quan trọng để Nhà trường có thể lắng nghe cũng như kết nối trực tiếp với sinh viên qua đó có sự điều chỉnh để phục vụ người học một cách tốt nhất.

 

Một số hình ảnh 

P2_141.jpg

 

P5_89.jpg

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

P1_151.jpg

 

Chủ tọa điều hành hội nghị

 

P3_130.jpg

 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Nhà trường đối thoại cùng sinh viên

 

P4_104.jpg

 

Sinh viên trình bày những vấn đề thắc mắc và bày tỏ nguyện vọng với Nhà trường

 

P6_71.jpg

Đại diện phòng Đào tạo Đại học trả lời các thắc mắc của sinh viên về quy chế đào tạo