HỘI THẢO ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA VẬN TẢI KINH TẾ

TNgày 11 tháng 04 năm 2013 Khoa Vận tải Kinh tế tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến cho chương trình Đào tạo của các ngành và chuyên ngành do khoa quản lý.

Đến dự với hội nghị có đại biểu đến từ các doanh nghiệp sử dụng lao động như Tổng công ty vận tải Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Thăng Long, Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam …các nhà quản lý đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước như Quốc hội, Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Cục đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải một số tỉnh, Ban quản lý dự án Thăng Long…. Đồng thời cũng có đại biểu là các nhà khoa học, nhà giáo đến từ nhiều trường đại học, học viện như: Đại học Xây dựng, đại học Mỏ Địa chất, học viên Bưu chính viễn thông, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học kinh tế quốc dân…. Và nhiều đại biểu đến từ các Cục, vụ, viện trong các lĩnh vực khác nhau mà có sử dụng nhân lực do các ngành, chuyên ngành của khoa Vận tải Kinh tế đào tạo.

Sau khi nghe phát biểu của các đại biểu, Hội đồng khoa học, hội đồng các ngành và chuyên ngành của khoa Vận tải - Kinh tế đã tiếp thu được nhiều ý kiến quý báu để tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo của các chuyên ngành, các ngành khoa quản lý, đây là cơ sở để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng nhu cầu xã hội.


Hội nghị đóng góp ý kiến cho Chương trình Đào tạo của khoa Vận tải Kinh tế

Đồng chí Nguyễn Đức Kiên – Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc Hội dự hội nghị