Từ ngày 6/11 đến ngày 9/11/2014 đội tuyển quần vợt CB,VC Trường Đại học Giao thông vận tải tham gia thi đấu giải Quần vợt CB,VC các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng khu vực Hà Nội 2014 được tổ chức tại trường đại học Công nghiệp Hà Nội. Dự giải có 15 đơn vị thuộc khu vực Hà Nội.

Đội tuyển Trường ta tham gia thi đấu các nội dung: đôi nam Cán bộ quản lý > 50 tuổi; đôi nam ≥ 50; đôi nam 40 – 49, đôi nam 30 – 39, đôi nam < 30, đơn nam > 40; đơn nam < 40

Kết quả đội tuyển Quần vợt CB,VC Trường đã giành:

- 01 huy chương Vàng đơn nam > 40 tuổi ( Nguyễn Văn Toàn BM GDTC)

- 01 huy chương Bạc đôi nam 40 – 49 tuổi ( Phạm Tiến Dũng + Nguyễn Văn Toàn: BM GDTC)

- 01 huy chương Đồng CBQL > 50 tuổi ( Nguyễn Duy Việt: BGH + Nguyễn Ngọc Duy: GDTC)

- 01 huy chương Đồng đôi nam ≥ 50 tuổi ( Nguyễn cảnh Minh: khoa Điện Điện Tử + Trần Quang Thái: Xưởng in)

- 01 huy chương Đồng đôi nam 30 – 39 tuổi ( Nguyễn Đắc Đức: khoa Công trình + Nguyễn Viết Cường: Xưởng in)

 


VĐV Nguyễn Văn Toàn - (Bộ môn GDTC) nhận HCV nội dung >40 tuổi

VĐV Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toàn (Bộ môn GDTC) nhận huy chương Bạc đôi nam 40 – 49 tuổi