Ngày 29/8/2015, Trường Đại học GTVT đã tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2015.
 

Trong đợt thi tuyển này, Nhà trường tuyển dụng 39 chỉ tiêu trong đó có 29 chỉ tiêu khối giảng dạy và 10 chỉ tiêu khối hành chính gồm chuyên viên và viên chức A0.

Có 48 hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức với 38 hồ sơ đăng ký khối giảng dạy và 10 hồ sơ khối hành chính.

 

Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức 2015

PGS.TS Nguyễn Văn Vịnh, Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức 2015 phát biểu