Được sự ủy quyền của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Ngày 30/3/2019 tại Trường Đại học Giao thông vận tải, Đảng ủy Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

     Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Lê Hoài Đức - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường ĐHGTVT, đồng chí Vũ Đức Sỹ - Đảng ủy viên, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trường ĐHGTVT cùng các đồng chí học viên là đảng viên mới.

     Khóa học này có 128 học viên là đảng viên mới từ các đảng bộ, chi bộ cơ sở: Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam, Trường Cao đẳng công trình đô thị, Trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật thương mại, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học GTVT. Khóa học sẽ diễn ra trong  6,5 ngày từ ngày 30/3/2019 đến ngày 05/4/2019 với 10 chuyên đề được biên soạn phù hợp với các văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng, đặc biệt là văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với mục đích giúp các học viên nắm được những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên. Trên cơ sở đó, đảng viên mới được kết nạp xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức.

 

Một số hình ảnh Lễ khai giảng

Đồng chí Lê Hoài Đức - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường ĐHGTVT phát biểu tại Lễ khai giảng

 

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới