Trong hai ngày 4, 5/01/2020 tại Hội trường lớn Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng mới kết nạp Đảng. Tham dự Lễ khai giảng có PGS.TS Nguyễn Duy Việt – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Lê Hoài Đức – Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng CTCT&SV; ThS. Nguyễn Văn Khởi - Bí thư Đoàn thanh niên; Các Thầy/cô là Lãnh đạo các Khoa, Viện, Phòng Ban cùng 342 quần chúng ưu tú và 130 Đảng viên dự bị tham gia lớp nhận thức về Đảng và bồi dưỡng Đảng viên mới năm 2019. 

   

Khai giảng lớp bồi dường lý luận chính trị cho đối tượng mới kết nạp Đảng

PGS.TS Nguyễn Duy Việt phát biểu tại Lễ khai giảng khóa học

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Duy Việt đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Tham gia hàng ngũ của Đảng là quá trình liên tục, đòi hỏi mỗi học viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng Đảng viên mới năm 2019 mở ra, không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các đồng chí học viên trưởng thành về nhận thức, tư duy lý luận, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình các học viên thực hiện công tác tại cơ sở.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được học các chuyên đề chính gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...Đảng viên mới sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; Trên cơ sở đó, từng Đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các quần chúng ưu tú viết bài thu hoạch về lý luận và vận dụng vào thực tiễn tại đơn vị công tác, học tập; Các quần chúng ưu tú đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.