Sáng 27/6/2020 Tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 7 trường Đại học kỹ thuật công bố về phát triển các chương trình đào tạo kỹ sư.

Đến dự buổi lễ công bố có nguyên thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, về phía Bộ Giáo dục Đào tạo có quyền vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thu Thuỷ, đại diện các đơn vị doanh nghiệp và 7 trường đại học khối kỹ thuật.

Xuất phát từ thực tế các trường kỹ thuật hiện nay đào tạo kỹ sư có thời gian, chuẩn đào tạo khác nhau, hướng đến chuẩn chung về chương trình đào tạo chuẩn đầu ra, đảm bảo đủ điều kiện. Vấn đề thứ hai là khi Luật giáo dục đại học sửa đổi có hiệu lực, đòi hỏi các trường Đại học điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với thông lệ quốc tế và đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu lao động trong khu vực và trên thế giới. Thứ ba là nâng cao chất lượng và mang lại giá trị thực cho bằng kỹ sư, cung cấp cho doanh nghiệp có kiến thức nghề nghiệp chuyên sâu. Khi chương trình đi vào thực tế có tác động đến sinh viên có nhiều sự lựa chọn hơn về học cử nhân, kỹ sư hoặc thạc sỹ, tạo điều kiện về cơ hội việc làm cho sinh viên.

Trước thực tế đó, 07 trường đã bàn bạc nghiên cứu và đi đến thống nhất ký kết về phát triển chương trình đào tạo kỹ sư với chương trình đào tạo 180 tín chỉ thời gian đào tạo từ 5-5,5 năm. Trong thời gian đào tạo sinh viên có thể lựa chọn tốt nghiệp cử nhân, học tiếp thạc sỹ hoặc học bằng kỹ sư. Các trường cam kết có sự thống nhất và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đào tạo.

Các trường đã công bố cam kết và lộ trình thực hiện của từng trường trong giai đoạn 2020, 2021. Phát biểu tại lễ công bố PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long cho biết, trường đại học Giao thông vận tải thực hiện nhằm thể hiện trách nhiệm của các trường đại học kỹ thuật với xã hội, về khung chương trình đào tạo. Đảm bảo chuẩn hoá chương trình đào tạo kỹ sư, các trường khối kỹ thuật đảm bảo chuẩn hoá quá trình đào tạo kỹ sư và hội nhập quốc tế trong nước và khẳng định hướng đi của 7 trường trên 01 con đường trong tương lại và tiệm cận với chương trình à quốc tế. Với 75 năm truyền thống trường Đại học Giao thông vận tải cam kết đảm bảo chuẩn đầu ra và nâng cao chất lượng đào tạo.

Quyền Vụ trưởng Nguyễn Thu Thuỷ đã chúc mừng 7 trường đại học đã khởi đầu trong việc thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện cho sinh viên và xã hội có nhiều cơ hội và cung cấp một nguồn lực có chất lượng cao và chuyên sâu cho xã hội.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

 

Các trường đại học đã cam kết nghiêm túc thực hiện và mong rằng các cơ quan quản lý nhà nước ủng hộ và đặc biệt là các doanh nghiệp, nơi sử dụng nhân lực có chất lượng cao sẽ hỗ trợ và ủng hộ để các chương trình đào tạo kỹ sư mới đi vào thực tế.