Sáng ngày 06/09/2019, tại Trường Đại học Giao thông vận tải đã diễn ra Lễ kết hợp tác giữa Trường Đại học Giao thông vận tải và Công ty Công nghệ và Giáo dục I&E Việt Nam cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ giáo dục và công nghệ.

     I&E Việt Nam là công ty thành viên thuộc tập đoàn đa ngành DP&C và là một trong những đơn vị tiên phong trong ứng dụng nền tảng công nghệ hiện đại vào việc số hoá mô hình hoạt động và quản trị tổ chức. Dựa trên thỏa thuận hợp tác này, I&E Việt Nam sẽ tài trợ xây dựng Hệ thống Website thông tin và Truyền thông nội bộ (có ứng dụng Apps) “INED Connections”  cho Khoa Đào tạo Quốc tế của Trường.

     Theo chủ trương xây dựng mô hình đại học thông minh (Smart University) của Trường Đại học Giao thông vận tải, hệ thống “INED Connections” của Khoa Đào tạo Quốc tế sẽ cho phép truyền thông tức thời và đa chiều giữa các đối tượng khác nhau của Khoa, nhằm nâng cao chất lượng trao đổi giữa sinh viên với nhau và giữa sinh viên với Khoa. INED Connections cũng sẽ số hoá công tác đào tạo và tổ chức đào tạo, giúp sinh viên chủ động trong việc cập nhật thông tin, thông báo, lịch học tập, lịch và điểm thi và tiếp cận dễ dàng các nguồn học liệu từ các giảng viên và thư viện. Đây cũng là cầu nối để để sinh viên tìm kiếm cơ hội học bổng, cơ hội việc làm và tham gia các chương trình nhằm phát triển bản thân.

     Hi vọng hệ thống “INED Connections” đi vào hoạt động sẽ góp phần đáp ứng một trong những mục tiêu đề ra của Khoa Đào tạo Quốc tế, đó là nâng cao chất lượng “Dịch vụ sinh viên” trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.

 

Một số hình ảnh Lễ ký kết.