Ngày 30/10/2018, tại Trường Đại học Xây dựng, 4 trường đại học kỹ thuật bao gồm Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Thủy lợi và Trường Đại học Xây dựng đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm tăng cường chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 

     Thông qua hợp tác chiến lược, các thành viên sẽ hỗ trợ lẫn nhau nhằm phát huy thế mạnh của mỗi thành viên trong các lĩnh vực hoạt động phù hợp với định hướng của từng thành viên để phục vụ nhu cầu xã hội.

 

     Cụ thể, trong lĩnh vực đào tạo, bốn trường sẽ cùng đào tạo các môn học tương đương trong chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ giữa các thành viên. Từ đó, sẽ công nhận các tín chỉ tương đương trong các chương trình học phù hợp của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của mỗi bên tại các trường thành viên còn lại.

 

     Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, sẽ phối hợp thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh, hợp tác đấu thầu thực hiện các dự án, đề tài từ cấp tỉnh đến cấp Trung ương.

 

     Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ sinh viên như hoạt động khởi nghiệp, đào tạo kỹ năng mềm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tình nguyện... cũng sẽ được đẩy mạnh. Các sinh viên cũng sẽ là đối tượng được hưởng lợi với những hợp tác khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của các trường gồm các cơ sở đào tạo, phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng hội thảo, thư viện điện tử, mượn tài liệu liên thư viện giữa các trường...

 

Một số hình ảnh

Hiệu trưởng 4 trường ký kết thỏa thuận hợp tác

 

Toàn cảnh Lễ ký kết

 

Hiệu trưởng 4 trường chụp ảnh lưu niệm

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm