Ngày 22/8/2016, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao học K24.1.

     Tham dự Lễ khai giảng có PGS.TS Nguyễn Ngọc Long - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Văn Vịnh - Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo các khoa, phòng ban chức năng liên quan và các tân học viên cao học khóa 24.1.

    Theo báo cáo của Phòng Đào tạo Sau Đại học, Khóa 24.1 hệ đào tạo cao học có 436 học viên; trong đó tại cơ sở Hà Nội có 333 học viên với 151 thuộc ngành KTXD CTGT, 06 thuộc ngành Kỹ thuật viễn thông, 13 thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, 08 thuộc ngành Tổ chức và quản lý vận tải, 81 thuộc ngành Quản lý xây dựng, 60 thuộc ngành Quản trị kinh doanh, 17 thuộc ngành Kỹ thuật cơ khí động lực và 08 thuộc ngành CNTT.

     Phân hiệu của Trường ĐHGTVT tại Tp Hồ Chí Minh có 103 học viên với 24 thuộc ngành Quản lý xây dựng, 03 thuộc ngành Quản trị kinh doanh, 37 thuộc ngành KTXD CTGT, 06 thuộc ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, 01 thuộc ngành CNTT và 21 thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

 

Một số hình ảnh Lễ khai giảng Cao học K24.1

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long - Phó Hiệu trưởng Nhà trường

phát biểu chúc mừng các tân học viên cao học K24.1

Học viên Nguyễn Hữu Khánh đại diện cho các học viên cao học K24.1

phát biểu và tặng hoa Lãnh đạo Nhà trường