Ngày 25 tháng 11 năm 2020, ti Trường Đại hc Giao thông Vn ti, Khoa Đào to Quc tế đã t chc l khai ging Chương trình Liên kết Quc tế, ngành Qun tr Kinh doanh vi Trường Đại hc Qun tr Normandie - Cộng hòa Pháp.

     Tham dự bui l có Giáo sư Jean Marc Lavest - Giám đốc T chc đại hc Khi Pháp ng (AUF), Giáo sư Elian Pivin - Hiu Trưởng Trường Đại hc Qun tr Normandie, Giáo sư LOHSE Hendrik – Giám đốc Hp tác quc tế, Trường Đại hc Qun tr Normandie, PGS.TS. Nguyn Văn Long - Ch tch Hi đồng Trường, PGS. TS. Nguyn Th Tuyết Trinh - Trưởng Khoa Đào to Quc tế, Lãnh đạo các phòng chc năng, cán bộ giảng viên Khoa Đào tạo quốc tế cùng các ph huynh và toàn th tân sinh viên ca Chương trình.

     Lễ khai ging là mt ngày đặc bit, đánh du s khi đầu cho mt hành trình mi ca các tân sinh viên, chính thc tr thành sinh viên ca Chương trình Liên kết quc tế gia Trường ĐH GTVT và Trường ĐH Qun tr Normandie. Đó là mt nim t hào ca các em và nim vui ca Trường Đại hc Giao thông vn ti và Trường Đại hc qun tr Normandie. Chúng tôi mong rng mi sinh viên s biến nim t hào đó thành động lc để tr thành nhng sinh viên gii tiếng Anh, thun thc k năng, gii chuyên môn ngành qun tr kinh doanh, đăc bit v kinh doanh quc tế và logistics.

     Do đại dịch COVID19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới nói chung và nước Pháp nói riêng, đại diện Trường Quản trị Normandie tham gia buổi lễ qua kết nối trực tuyến. Giáo sư Elian Pivin - Hiệu Trưởng Đại học Quản trị Normandie đã phát biểu chúc mừng sự kiện Lễ khai giảng Chương trình và hứa sẽ cùng với cán bộ, giảng viên Trường Đại học quản trị Normandie sẽ phối hợp tốt nhất với Đại học Giao thông vận tải để thực hiện Chương trình này.

     Trong Lễ khai giảng, Chương trình liên kết quốc tế đã được PGS.TS.Nguyễn Thị Tuyết Trinh giới thiệu một cách ngắn gọn về những sự khác biệt, lợi ích và cơ hội từ việc tham gia Chương trình. Tân sinh viên Chương trình liên kết quốc tế đã có những câu hỏi đối với các đại diện đền từ Trường Đại học Quản trị Normandie và Trường Đại học Giao thông vận tải.  Các bậc phụ huynh cũng rất phấn khởi và kỳ vọng về sự thành công tốt đẹp của Chương trình với sự nỗ lực thực hiện và phối hợp của hai trường Đại học lớn có tên tuổi tại Việt Nam và Pháp.

     Trường ĐH Giao thông vn ti và Trường ĐH Qun tr Normandie cũng tin tưởng rng, các cán b, ging viên ca Chương trình, vi năng lc chuyên môn và tâm huyết ca mình, s mang li nhiu tri nghim hc tp thú v cho sinh viên, giúp sinh viên phát huy được cá tính, kh năng sáng to và đáp ng được nhng yêu cu, tiêu chun đề ra ca Chương trình liên kết quc tế này.

 

Một số hình ảnh

PGS.TS.Nguyễn Văn Long – Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu chúc mừng

Giáo sư Jean Marc Lavest - Giám đốc T chc đại hc Khi Pháp ng (AUF) phát biểu chúc mừng

Các tân sinh viên Chương trình Liên kết Quốc tế (3+1) – Ngành Quản trị kinh doanh

Giáo sư Elian Pivin - Hiu Trưởng Trường Đại hc Qun tr Normandie phát biểu chúc mừng

PGS.TS.Nguyễn Thị Tuyết Trinh giới thiệu Chương trình liên kết quốc tế (3+1) – Ngành Quản trị kinh doanh

Đại diện các đại biểu, khách mời chụp ảnh với các tân sinh viên

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ