Trong các ngày 5-7/9/2016 và 14/9/2016 Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tổ chức đón tiếp các sinh viên khóa 57 Đại học hệ chính quy về nhập Trường.

     Số sinh viên nhập học qua 2 đợt đón là 3550 sinh viên.

     Ngay sau khi nhập Trường, các sinh viên khóa 57 bước vào tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa từ ngày 12 đến 21/9/2016.

Một số hình ảnh đón tiếp sinh viên khóa 57 Đại học hệ chính quy