Tập huấn công tác PCCC (Phòng cháy chữa cháy)  tại Trường Đại học Giao thông Vận tải

Trong hai ngày 25, 26/5/2013 Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tổ chức tập huấn công tác PCCC cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên của Trường.

Một số hình ảnh thực hành công tác PCCC