Ngày 13,14/4/2018 đội tuyển Olympic toán Trường Đại học GTVT đã tham dự kỳ thi Olympic toán học sinh viên lần thứ 26 tại ĐH Quảng Bình. Đoàn gồm có Trưởng đoàn PGS. TS. Trần Văn Long, Phó đoàn TS. Nguyễn Thế Vinh và 8 sinh viên tham gia cuộc thi, trong đó có 02 sinh viên dự thi 02 môn là Đại số tuyến tính và Giải tích. 

Kết quả đoàn Trường Đại học GTVT đạt thành tích như sau:
- Môn Đại số tuyến tính đạt 01 giải nhì của sinh viên Dương Quang Sỹ, lớp Kinh tế Vận tải Đường sắt K58; 
- Môn Giải tích đạt 03 giải gồm:
     02 giải nhì của các sinh viên Nguyễn Văn Thành, lớp Cơ điện tử K55 và  Dương Quang Sỹ,  lớp Kinh tế Vận tải Đường sắt K58
     01 giải ba của sinh viên Thái Hữu Thêm,  lớp Trang thiết bị điện trong CN-GT K57.

 

Các thành viên đội Olympic toán Trường Đại học GTVT