Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng trong Hội nghị công tác tháng 10/2014;

Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc Trường và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;

Nhà trường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2014 và giao nhiệm vụ công tác tháng 12/2014 như sau:

(xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)